VISA картасынын кайсынысы пайдаланууда абдан ыңгайлуу боло тургандыгы көпчүлүктү кызыктырат

24.04.2017

Көпчүлүк адамдар үчүн -VISA Electron   картасы ыңгайлуу, ал күн сайын сатып алуулар үчүн эсептешүүлөрдү гана эмес, ошондой эле Интернет аркылуу сатып алууларды жүргүзүүгө да жарайт.

“Бай Түшүм” банкынан VISA Electron  картасын акысыз ачууга болот, тейлөө акысы бир жылга болгону 150 сомду түзөт. Биздин банктын VISA картасындагы акча каражаты дайыма иштеп турат. Картадагы калдык акча каражатына жылдык 5%га  чейин туум чегерилет, бул– жагымдуу бонус.

А эң башкысы Сиздин акча каражатыңыз, эгерде картаны жоготуп жиберген учурда да, дайыма бекем сакталууда турат.

Сатып алуулар жеңил, а жашооңуз маңыздуу болсун!

Рисунок1