Бизнес үчүн лизинг

10.06.2021

Лизинг деген эмне? ⠀

Бул менчик буюмдарды (транспортторду, жабдууларды, кыймылсыз мүлктү) кийин сатып алуу укугу менен узак мөөнөткө ижарага өткөрүп берген популярдуу финансылык инструменттердин бири. ⠀⠀

Лизингке эмнелерди каттап алса болот? ⠀

➜ ишкердик  үчүн колдонулган кыймылсыз мүлктөрдү⠀

➜ техника жана жабдууларды⠀

➜ транспорт каражаттарын⠀

➜ ишкердик үчүн пайдаланылуучу башка кыймылдуу мүлктөрдү⠀

⠀⠀

Каржылоо: ⠀

Минималдуу сумма – 250.000 СОМ⠀

Максималдуу сумма – 21.000.000 СОМ

⠀⠀

Арыз ээсинин салымы долбоордун наркынын кеминде 20% түзүшү керек. ⠀

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин веб-сайттагы “Лизинг” бөлүмүнө өтүнмө калтырыңыз же төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлер аркылуу адиске кайрылыңыздар:

+996 312 905 805⠀

+996 554 905 805⠀

+996 770 905 805⠀

+996 701 905 805