Бизнес үчүн лизинг!⁣⁣⠀

01.09.2021

⁣⁣Лизинг деген эмне? ⁣⁣⠀

Бул популярдуу финансылык инструменттердин бири, анда мүлк (транспорт, жабдуулар, кыймылсыз мүлк) узак мөөнөткө ижарага берилип, андан кийин арыз ээсинин менчигине өтөт.⁣⁣⁣⁣⠀

Лизингке эмнелерди каттап алса болот?⁣⁣⠀

➜ ишкердик үчүн колдонулган кыймылсыз мүлктөрдү⁣⁣⠀

➜ технику жана жабдууларды⁣⁣⠀

➜ транспорт каражаттарын⁣⁣⠀

➜ ишкердик үчүн пайдаланылуучу башка кыймылдуу мүлктөрдү⁣⁣⠀⠀

?Каржылоо:⁣⁣⠀

Минималдуу сумма – 250.000 сом⁣⁣⠀

Максималдуу сумма – 21.000.000 сом⁣⁣⠀

? Арыз ээсинин салымы долбоордун наркынын кеминде 20% түзүшү керек.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биздин веб-сайттагы “Лизинг” бөлүмүнө өтүнмө калтырыңыз же төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлер аркылуу адиске кайрылыңыздар:⁣⁣⠀⠀⁣⁣⠀

+996 312 905 805⁣⁣⠀

+996 554 905 805⁣⁣⠀

+996 770 905 805⁣⁣⠀

+996 701 905 805