Керектөөчү максаттар үчүн же күрөөсүз бизнести өнүктүрүү үчүн насыя!

15.03.2022

«Cash кепилдигинде» насыясы – бул сиздин депозит кепилдигинде берилүүчү насыя. Насыяны алуу үчүн сизге болгону «Бай Түшүм» банкынан аманат ачтыруу гана керектелинет.⁣⁣⠀

⁣⁣Насыянын пайыздык чени сиздин аманатыңыздын пайыздык ченине жараша болот жана жеке төлөө графиги же аннуитет насыя төлөмдөрүн сизге ыңгайлуу жол менен жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.⁣⁣⠀

⁣⁣Насыялоо шарттары:⁣⁣⠀

⁣⁣▶ жаш курагы – 18ден 65 жашка чейин⁣⁣⠀

▶ бизнес тажрыйбасы / кызматкерлер үчүн иш тажрыйбасы 3 айдан кем эмес⁣⁣⠀

▶ насыя суммасы – 10.000 сомдон жогору⁣⁣⠀

⁣⁣Насыя мөөнөтү:⁣⁣⠀

▶ 10.000 сомдон 500.000 сомго чейинки насыя суммасы үчүн 3 айдан 24 айга чейин⁣⁣⠀

▶ 500.000 сомдон жогору насыя суммасы үчүн 3 айдан 36 айга чейин⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

«Cash кепилдигинде» насыясы сиздин каалаган идеяларыңыздын тез чечим!⁣⁣⠀

⁣⁣#btb #bankbaitushum