Каныкей Жакыпова өсүүсүн аскер бөлүмүнүн эсепчиси кызматы менен баштаган. Азыркы убакта Каныкей “Бай Түшүм” банкында түз маркетинг жана CRM бөлүмүнүн башкаруучусу

06.05.2019

 

Каныкей Жакыпова “Бай Түшүм” банкында түз маркетинг жана CRM бөлүмүнүн башкаруучусу болгон жана биздин супсулуу кесиптешибиз өсүүсүн аскер бөлүмүнүн эсепчиси кызматы менен баштаган. Ал жылдары компьютер арман гана болуп, миң адамга айлык төлөө иш документтери кол менен толтурулган. Бул кандай болгонун, 27 жаштагы кыздын банкка иштөө үчүн биринчи жолу резюмени толтурганы жөнүндө Каныкей Садырбековна айтып берет.

Биз Акчабар порталынын редакциясын берилген тартуу студиясы үчүн алкыш билдиребиз!
#Я_банкир #baitushumteam #ДеньБанкира