Бизнестин өнүгүшүнө арналган насыя кандай болууга тийиш?

17.08.2018

✔ Пайдалуу.
«Бай Түшүм» банкындагы пайыздык чендер: сом менен – жылдык 18%, ал эми доллар менен – жылдык 12% башталат.

✔ Көлөмдүү.
Биз 100 млн. сомго чейин берүүгө даярбыз.

✔ Узак мөөнөттүү.
Биздин банктагы насыялоо мөөнөтү 5 жылга чейин жетиши мүмкүн.

✔ Ийкемдүү.
Бизнес-насыялар боюнча бизде ар бир кардар үчүн төлөөлөрдүн жекече графиги каралган.

Кеңири маалыматты төмөндөгү шилтеме боюнча алыңыздар:
https://www.baitushum.kg/ru/sme/loan-program/business-loans/
ал эми кеп-кеңештерди
? WhatsApp  боюнча – (0777) 905 805,
?  Телефон боюнча – (0312) 905 805,
? жана биздин сайттагы онлайн-желесинде ➡ https://www.baitushum.kg.