Аманаттардын пайыздык чени өзгөрүлдүү

10.11.2016

Урматтуу кардарлар, 2016-жылдын 21-ноябрынан баштап, аманаттар боюнча жаңы пайыздык чен колдонула тургандыгын маалымдайбыз:

Жеке  жактар  үчүн:

Депозиттердин аталышы  мөөнөтү  

KGS

 

USD

 

RUB

 

EUR

“Сиздин капитал” 3  

4,0%

 

0,5%

 

 

6  

8,0%

 

1,0%

 

 

9  

9,0%

 

1,5%

 

 

12  

10,5%

 

2,5%

 

1,5%

 

1,5%

18  

11,5%

 

3,0%

 

2,5%

 

2%

24  

12,5%

 

3,5%

 

3,5%

 

2,5%

“Эксклюзив” 6  

6%

 

 

0%

 

0%

9  

7%

 

 

0%

 

0%

12  

9%

 

 

0%

 

0%

18 и >  

10,5%

 

 

0%

 

0%

“Бай Түшүм” 3  

4%

 

 

 

6  

8%

 

 

 

9  

10%

 

 

 

12  

14%

 

3%

 

2%

 

0%

18  

14,5%

 

3,5%

 

3%

 

0%

24  

15%

 

4%

 

4%

 

0%

Юридикалык жактар үчүн:

Депозиттердин аталышы  мөөнөтү  

KGS

 

USD

 

RUB

 

EUR

1 000 000 сомго чейинки топтолуучу депозит 1 1%      
3 2,5%      
6 5,5%      
9 6%      
12 11,5% 2%   1,5%
18 12,5% 2%   1,5%
1 000 000 баштап, 5 000 000 сомго чейинки топтолуучу депозит 1 1%    
3 2,5%      
6 5,5%      
9 6%      
12 12% 2,5%   1,5%
18 13% 2,5%   1,5%
1 000 000 сомго чейинки мөөнөттүү депозит 1 1%  
3 2,5%  
6 5,5%  
9 6%  
12 12% 2%   1,5%
18 13,5% 2%   2,0%
1 000 000 сомдон баштап,  5 000 000 сомго чейинки мөөнөттүү депозит 1 1%  
3 3%  
6 6,5%  
9 7%  
12 13% 2,5%   1,5%
18 14% 2,5%   2,0%

Юридикалык жактар үчүн  5 000 000 сом суммасынан жогору болгон  депозиттер боюнча  жекече шарттар колдонулат.