Кардарлар үчүн маалымат

30.06.2016

Урматуу кардарлар,

2016-жылдын 4 июлунда АКШда (Эгемендүүлүк күнү) майрамына болуп өтөт.

Ошого байланыштуу 4 июлдан АКШ доллары кабылданбайт.