Жакшы жаңылык! Эми “Бай Түшүм” банкынын банкоматтарынан орусиялык “Мир” төлөм карталары аркылуу акча алууга болот.

27.03.2019

“Мир” карталарынын колдонучулары өзүнүн акчаларын “Бай Түшүм” банкынын банкоматтары аркылуу алып жана колдоно алат.
Банктын банкоматтарынын тоолук тизмеси менен төмөнкүдө тааныш боло аласыздар: https://www.baitushum.kg/ru/bankomaty-i-terminaly/.

Жакынкы арада “Мир” төлөө карталары менен банктын тармагында колдоно аласыз.

Эске салабыз, бул жаңычылык орусиялык «Мир» жана «Элкарт» кыргызстандык эки улуттук төлөө системаларынын интеграциясынын жыйынтыгында болду.
“Мир” төлөө системасынын оператору болуп 2014 жылдын 23 июлунда түзүлгөн “Улуттук төлөө карталарынын системасы” (УТКС) эсептелет, 100% акциясы Россия Федерациясынын Улуттук банкына тиешелүү.