Жакшы жаңылык: 21-июндан баштап, которууларды жөнөтүү тармагында жаңы багыт ачылды – Литва! 

20.06.2019

Жөнөтүү тарифи – 1% (банктын сый акысы 0,3%), жөнөтүүнүн валютасы — евро.

Бир которуунун  максималдуу суммасы – 10 000 евро ( кошумча: 30 (отуз) календарлык күндүн аралыгында төлөөчү10 000 евродон көп эмес сумманы жөнөтүүгө, алуучу10 000 евродон көп эмес сумманы алууга укуктуу.

Ошондой эле «Бай Түшүм» банкында Акция өтүп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз: Которууларды жөнөтүңүз жана алыңыз, Сиздерди байгелер күтүп турат!

 «Бай Түшүм» банкынан жаңы Акция: Которууларды жөнөтүңүз жана алыңыз, Сиздерди  эң сонун байгелер күтүп турат!  

Новая акция от «Бай Тушума»: Отправляй и получай переводы и вас ждут крутые призы