«Бай-Тушум» Банк ААКынын акционерлеринин жылдык жыйыны

26.08.2020

Ушуну менен «Бай-Тушум» Банк ААКы, 2020-жылдын 25-августунда «Бай-Тушум» Банк ААКынын акционерлеринин кезектеги Жылдык жалпы жыйыны өткөрүлгөндүгүн маалымдайт.

Жыйында 15 маселел боюнча чечимдер кабыл алынган. Чечимдер менен бул жерден таанышууга болот.