“Бай-Тушум” Банкынын акционерлеринин Жылдык жалпы жыйыны

18.08.2020

Ушуну менен «Бай-Тушум» Банк ААКы, 2020-жылдын 25-августунда Банктын акционерлеринин жылдык Жалпы жыйыны өткөрүлө тургандыгын маалымдайт.

Жыйын Бишкек ш., Үмөталиев көч, 76 дареги боюнча – Банктын башкы кеңсесинде өткөрүлөт.

Күн тартиби менен бул жерден таанышууга болот.