Ар кандай мамлекеттер финансистери чыгындарды азайтуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн талкуу жүргүзүштүү

05.12.2018

Башкаруу мүчөлөсү жана юридикалык башкаруу башчысы Мухамед Жигиталыевич Жумалиев жана сатуу бөлүмүнүн башчысы Нишанов Саид XVII микрофинансылоо жана “Микрофинансылоо: трансформация” Улуттук конференциясына катышты. Финансылык чөйрөдөгү бардык региондор боюнча маанилүү иш чара 28-30 ноябрь күнү Орусиядагы Санк-Петербург шаарында өткөн.

Ар кандай мамлекеттер финансистери чыгындарды азайтуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн, кооптулуктарды жою жана аларга каршы чараларды көрүү, “микрофинансист” кесибинин жогоруу турушу жана ломбардардын ийликтүү трансформациясына МФОнун тажрыйбасын колдонуу боюнча талкуу жүргүзүштүү.

Микрофинансылоо боюнча улуттук конференция 150 өлкөдө өтүп жаткан дүйнөлүк ишкер жумалыгынын 3 ири иш чарасынын катарына кирет.