Насыяны төлөө үчүн Банктын кеңселерине келүүнүн зарылчылыгы жок

08.01.2018

Жаңы жылдын алгачкы иш күндөрүндө биздин кеңсеге баруу үчүн убакыт коротууну каалабагандар, насыянын кезектеги төлөмүн төлөөнү, же банктагы өз эсебин толуктоону алыста туруп эле жүргүзүшсө боло тургандыгын эсиңиздерге салабыз.

Пайдаланыңыздар:

Достор жана кесиптештер менен эс алуу күндөрүндөгү таасирлер жөнүндө баарлашсыңыздар.

Эгерде суроолор пайда болсо, анда жөн эле телефон чалып коюңуздар: (0312) 905 805. Биздин кеңешчилерибиз жардам берүүгө дайыма даяр.