«Бай-Тушум жана Партнерлор» аманаттар боюнча акциянын башталгандыгын жарыялайт

25.03.2013

11-марттан баштап «Бай-Тушум жана Партнерлор» Банкында “Сиздин капитал” жана “Келечек” аманаттары жана «Урмат+» пенсиялык аманат боюнча акциясы башталды. “Ийгиликтүү салым” акциясына катышуу үчүн, Банк 6 айдан ашык мөөнөттө 50 000 сом жана андан жогору суммада “Сиздин капитал” жана “Келечек” аманаттык эсепти ачууну сунуш кылат. Ушул сунушту пайдаланган баардык аманатчыларга, Банк белек катары аманаттык эсепке 500 сом которот.

“Биз Сизге кам көрөбүз” акциясынын алкагында, 6 айдан ашык мөөнөттө 50 000 сомдон кем эмес суммада «Урмат+» пенсиялык аманаттык эсеп ачкан ар бир кардарга белек – азык-түлүк пакети тапшырылат. Кардар азык-түлүк пакетин ошондой эле, акцияны өткөрүү мезгилинде 50 000 сомго жеткенде алат.

Шашылгыла, акция 2013-жылдын 11-июнуна чейин болот.

Аманатты жайгаштыруу шарттары жана өткөрүлгөн акциялар жөнүндө толук маалыматты, “Аманаттар” бөлүмүнөн же Банктын кеңсесине кайрылып, ошондой эле +996 (312) 905 805, 31 07 28 номерлер боюнча маалымат борборуна чалып, билсеңер болот.