Насыялык маалыматтарды алмашуу ишмерчилиги «Ишеним» насыялык Бюросу ЖЧКсы туунду компаниясына берилди

16.01.2017

Кыргыз Республикасынын «Насыялык маалыматтарды алмашуу жөнүндөгү» мыйзамы жана Ассоциациянын мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун чечими  күчүнө киргендигине байланыштуу насыялык маалыматтарды алмашуу боюнча ишмерчилик КИБ «Ишеним» Ассоциациясынан «Ишеним» насыялык Бюросу ЖЧКсы туунду компаниясына берилди.