Банктын жаңы аталышы – “Бай-Түшүм” Банкы Жабык Акционердик Коому

22.01.2014

Ушул билдирүү менен Жабык Акционердик Коом «Бай-Түшүм жана Партнерлор» Микрофинансы  банкы 2014-жылдын 22-январында аталышын өзгөрткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинде кайрадан каттоо өткөндүгүн маалымдайбыз.

Юридикалык мамлекеттик кайрадан каттоо жөнүндөгү №22712-3300-ЖАК күбөлүгүнө ылайык,Банктын жаңы аталышы –  Жабык Акционердик Коом “Бай Түшүм” Банкы