«Бай Түшүм» Банкы 2015-жылдын 20-мартта саат 10-00до Банктын акционерлеринин жылдык Жалпы жыйынын өткөрүү тууралуу билдирет

10.03.2015

«Бай Түшүм» Банкы 2013-жылдын 28-мартта саат 10-00до Банктын акционерлеринин жылдык Жалпы жыйынын өткөрөт.

Акционерлердин жылдык Жалпы жыйынын Бишкек шаарынын Уметалиев көчөсүнүн 76, «Бай-Түшүм» Банкынын офиси дареги боюнча өтөт.

Жалпы жыйынын материалдары