Акция! Депозит ачып, Visa картасын белекке ал!

27.02.2019

      Биз менен иштешип жаткан жана жаңы келе турган, «Бай Түшүм – Пайдалуу» же «Бай Түшүм – Ыңгайлуу» депозитин ачкан ар бир кардарыбызга  карта АКЫСЫЗ ачылат.

     100 000 сом суммасына чейин же ушул өлчөмдөгү чет элдик валютанын эквивалентинде депозит ачылса, анда VISA Electron Акция (KGS/USD) төлөм картасы чыгарылат.

 100 000 сомдон 500 000 сомго чейинки суммада, же ушул өлчөмдөгү чет элдик валютанын эквивалентинде VISA Classic Акция (KGS/USD) төлөм картасын чыгаруу.

500 000 сомдон жогору же ушул өлчөмдөгү чет элдик валютанын эквивалентинде  VISA Gold Акция (KGS/USD) төлөм картасын чыгаруу.

Картаны чыгаруу  – акысыз,  тейлөөнүн 1-жылы – акысыз, төмөндөбөгөн калдык – жок.

Акция 2019-жылдын 1-апрелине чейин колдонулат.