«10% Cashbackке аңчылык кылуу» акциясы

01.08.2020

“Бай-Тушум” Банкы Бай-Тушум банкынан VISAны кармоочулар үчүн «10% Cashbackке аңчылык кылуу» Акциясын жарыялайт.

Акция 1-августтан тартып 20-сентябрга чейин ишке киргизилет жана алардын МСС коддору  дарыканалардын жана косметиканын ишмердигине шайкеш келе турган POS — терминал аркылуу соода түйүндөрүндө жасалган сатып алууларга таркатылат. Акция маалында жүргүзүлгөн ар бир сатып алууга карата товардын наркынан 10% суммасындагы акча каражаттарын кайтаруу жүргүзүлөт.

Cashback – Банк тарабынан Кардарга Чыгашалоо операцияларынын суммасынан пайыздар түрүндөгү берилүүчү киреше.

MCC коду — (Merchant Category Code) – соода түйүнүнүн түрүнүн коду. Ал өзү менен төрт сандуу номерди түшүндүрөт жана алардын ишмердигинин тиби боюнча соода-сервистик ишканаларды (ССИ) классификациялоо үчүн колдонулат.

Бул VISA карталары менен сатып алууларды жүргүзүүнүн жана картага сатып алуунун суммасынан 10% КЭШБЕК алуунун уникалдуу  мүмкүндүгү.

Кантип Акциянын катышуучусу болууга болот?

— Сатып алууларга 1-августтан тартып 20-сентябрга чейин Бай-Тушум банкынан VISA карталары менен төлөө!

— POS –терминалдын соода түйүнүндөгү МСС коду 5912 – Дарыкана, 5977 – Косметика коддоруна дал келет.

Кененирээк  бул жерден билүүгө болот.