Депозит ачып, Visa картасын ал!

14.02.2019

Биздин банкта жаңы акция  – «Бай Түшүм» банкында депозит ачкан ар бир адамга биз Visa картасын белекке беребиз. Акцияга карталардын бардык түрү: Electron картасынан тартып, Gold картасына чейин катышууда. Депозит канчалык көлөмдүү болсо, картанын даражасы да ошончолук жогору болмокчу.

Visa – бул жагымдуу белек эле эмес, ошондой эле пайдалуу да белек: өз аманатыңыздын пайыздары ай сайын картаңызга түшүп турат. ☝

Акция бүткүл өлкөбүз боюнча жайгашкан банктын бардык филиалдарында 31-мартка чейин колдонулат. ➡http://www.baitushum.kg/ru/branches/.

«Бай Түшүм –Пайдалуу» же «Бай Түшүм – Ыңгайлуу» депозитин ачкан банктын ар бир кардарына же жаңыдан келип жаткан кардарга:

* 99 999 сом суммасына чейин депозит ачкан учурда – VISA Electron картасы,

* 100 000 сомдон 499 999 сом суммасына чейин депозит ачкан учурда – VISA Classic картасы,

* 500 00 сомдон жогору суммага депозит ачкан учурда – VISA Gold картасы белекке берилет.

 

Тарифтер

 

Наименование Тарифа

 

 

VISA Classic
 

KGS

 

USD

1 Годовое обслуживание 1-й год Бесплатно Бесплатно
2 Годовое обслуживание 2-й и последующие годы 500 сом 10 $
3 Обналичивание в банкоматах Банка Бесплатно Бесплатно
4 Обналичивание в банкоматах других Банков (до 2-х транзакций в месяц) Бесплатно Бесплатно
5 Обналичивание в банкоматах других Банков (более 2-х транзакций в месяц) 1% / мин 200 сом 1% / 4 $
6 Неснижаемый остаток 0 0
Остальные условия по Тарифам платежных карт VISA Classic  остаются без изменений. С тарифами можете ознакомиться здесь