Аманат калькулятору

Депозиттик калькулятордун жардамы менен Сиз аманат боюнча киреше катары ала турган пайыздарды эсептей аласыз. Маалыматтарды киргизүү үчүн Сиз депозиттик продуктылардын шарттары менен таанышып чыгышыңыз керек.  Так чыгарылган эсептөөнү Сизге биздин Банктын офистеринен депозиттер боюнча кызматкери бере тургандыгына Сиздин көңүлүңүздү бурабыз.

%
сом
сом