Ole S. Brams


SENIOR VICE PRESIDENT ∙ DANSKE BANK ∙ DENMARK
________________________________________
Mr Brams is currently Chief of Staff for Danske Bank Compliance, Senior Vice President, and responsible for overseeing Danske Bank’s Compliance Teams in 15 countries. Prior to this he was responsible for implementing GDPR across Danske Bank Group as a First Vice President. Brams is a multi-disciplinary leader with a solid track record in conceptualizing strategy and implementing transformational IT, regulatory and business challenges. He also has exceptional skills in navigating financial, cultural, bureaucratic and political obstacles, as well as galvanising all those involved on collaborative missions and common goals. Prior to joining Danske Bank, Brams worked as the Director of the Management consultation NNIT. He has also served as Crisis Management Advisor to the European External Action Service, Brussels Area, Belgium and as Lead stabilization Advisor to the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

ОЛЕ С.БРАМС БАШКЫ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ∙ DANSKE BANK ∙ ДАНИЯ
Брамс мырза азыркы учурда Danske Bank банкынын Сактоо боюнча болумунун аппарат жетекчиси, вице-президент катары банктын сакталышын 15 олкодо ишке ашырган топторго көзөмөл үчүн жооп берет. Буга чейин ал GDPR Danske Bank группасында киргизилишине биринчи вице-президент катары жооп берген. Брамс трансформациялык маалымат технологияларын ишке ашырууда жана концептуалдуу стратегияларды, нормативдик жана бизнес тапшырмаларды иштеп чыгуу боюнча кыйла олуттуу тажрыйбага ээ дисциплинар аралык лидер катары эсептелет. Ал каржы, маданий, бюрократиялык жана саясий тоскоолдуктардан өтүү, ошондой эле биргелешкен миссия жана жалпы максаттагы катышуучуларды шыктандыруу боюнча өзгөчө көндүмдөргө ээ инсан. Danske Bank уюмуна келгенге чейин Брамс NNIT башкаруу консультациялары боюнча директор болуп иштеген. Брюссель, Бельгияда тышкы аракеттердин Европалык кызматында антикризистик башкаруу боюнчак кеңешчи болуп иштеген. Ошондой эле Даниянын тышкы иштер Министирлигинде турукташтыруу боюнча жетектөөчү кеңешчи да болгон.