Dr. Hak-Min Kim

Director of Regional Policy Research Institute ∙ Soonchunhyang University ∙ Republic of Korea

Dr. Hak-Min Kim is a Professor of Public Administration at Soonchunhyang University in Korea. He has also been the President and CEO of Chungnam Techno Park (CTP) Foundation, Korea from 2007 to 2010. His areas of expertise include Technology/Science Park Development and Operation, Business Development by Tech Commercialization & Biz Incubation, Venture Capital Investment for IPO (Initial Public Offering) and Economic Development Policy for International, National and Regional Levels. Previously, he was the Director of Business Incubation Center (1999-2003), and the President of Entrepreneurial Education Institute (2003-2005). Dr. Kim has solid global networks with top quality professionals in the knowledge-driven economic development field. He has been an Expert Advisor to Presidents of Korea Republic, UNESCO, World Technopolis Association, and the International Science Park Association. He is interested in developing and managing the technology and science parks for emerging countries. His life-time goal is to enhance the national competitiveness by creating national innovation system via technology development and commercialization.

 

ДОКТОР ХАК-МИН КИМ АЙМАКТЫК САЯСИЙ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН ДИРЕКТОРУ ∙ SOONCHUNHYANG УНИВЕРСИТЕТИ ∙ КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

Доктор Хак-Мин Ким — Кореянын Сунчуньян университетиндеги Мамлекеттик башкаруу боюнча профессору, Chungnam Techno Park (CTP) фондусунун башкы директору жана президенти болгон (Корея, 2007-жылдан 2010-жылга чейин). Анын компетенциясына төмөнкү тармактар кирет: Tech Commercialization & Biz Incubation жардамы аркылуу технологиялык/илимий парктарды иштеп чыгуу жана эксплуатациялоо, бизнести өнүктүрүү, IPO (баштапкы коомдук сунуш) үчүн венчуралык инвестицияларды тартуу, ошондой эле эл аралык, улуттук жана аймактык деңгээлдерде экономикалык өнүгүүнүн саясаты. Мурун Бизнес-инкубациянын директору (1999–2003-жж) жана ишкерлик билим берүү Институтунун президенти (2003–2005-жж) катары эмгектенген. Доктор Кимдин билимге негизделген экономикалык өнүктүрүү областында жогорку класстагы адистер менен глобалдык тармакта тыгыз байланыштары бар. Ал Корея Республикасынын Президентинин, ЮНЕСКО, технополистердин бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын жана илимий парктардын эл аралык ассоциациясынын президенттеринин эксперти катары кызмат өтөгөн. Ал өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн технопарктарды өнүктүрүүгө жана башкарууга кызыгат. Анын жашоодогу максаты технологиялар менен коммерциялаштырууну колдонуу аркылуу улуттук инновациялык системаны түзүү жолу менен улуттук атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү көтөрүү болуп саналат