Эмне үчүн бизде пайдалуу?

 • Насыя 2-5 күндүн ичинде берилет
 • Күрөөсүз насыя алуу мүмкүндүгү
 • Насыялоонун шарттарына карата ийкемдүү ыкма
 • Жеке, ошондой эле топтук насыя алуу мүмкүндүгү
 • Насыяны тындыруунун жекече графиги
 • Жеңилдик берүү мезгили
 • Узак мөөнөттүү насыя алуу жана насыялык багыт ачуу мүмкүндүгү
 • Күрөө мүлкүн баалоонун ыңгайлуу шарттары
 • Пайыздык чен насыянын калдыгына эсептелет
 • Насыяны мөөнөтүнөн мурда тындыруу мүмкүндүгү
 • Эксперттин жекече консультациясы, бизнес- планды даярдоодо көмөктөшүү
 • Бүтүндөй Кыргызстан боюнча кеңири жайылган филиалдык тору