Финансылык лимит

Финансылык лимит: убакытты көрсөтпөстөн рационалдуу колдоо көрсөтүү

Финансылык лимит – бул Сиздин чыгашаларыңыздан кыскартуу жана үнөмдөө эмес, ал ишти сабаттуу жана аң-сезимдүү жүргүзүү аспабы.

Ийгиликтүү бизнес үчүн финансылык пландаштыруу өтө маанилүү. Убакыт – акча экенин жеке ишкер башкаларга караганда жакшыраак билет. Учурду колдон чыгарбаш үчүн, ал юридикалык жактар үчүн насыяны тариздетет. Анткени өз маалында алынган насыя – бул жарым эле жумуш. Ал эми бир насыя эмес, дайыма инвестициялоо керек болсочу? Бюрократия «кошулмасы менен» жеп коё турган мезгилди эмне кылуу керек? Талап кылынган нерсенин баарын азыр «Финансылык лимит» Банк продуктуна айкалыштырууга мүмкүн: аны менен убакыттан да уттурбайсың, жана банктын финансылык колдоосунан каалагандай учурда ала аласың. Бир сөз менен айтканда, аны менен Сиз бизнестеги убакытты жана финансылык кошууларды сапаттуураак жана эркин пландаштыра аласыз.

«Бай-Түшүм» банкы 1-2 күндүн ичинде таптакыр акысыз эле Сизге же адамдар тобуна аны тариздете алат. Адегенде адистерибиз Сиздин бизнестеги кырдаалга талдоо жүргүзүшөт жана аны анча узак эмес келечекке божомолдошот, тобокелдиктерди карап чыгышат, Сиздин төлөө жөндөмдүүлүгүңүздү жана Сиздин керектөөлөрүңүздүн даражасын түшүнүшөт. Андан кийин ал үчүн эч кандай күрөө талап кылынбай турган финансы лимитин белгилешет (күрөө кийинчерээк керек болушу ыктымал, качан сиз ушул лимиттин алкагында белгилүү наыя продуктун тандасаңыз, бирок дайыма эле эмес).

Маңызы боюнча, бул ага ылайык бир жылдын ичинде Сиз банктын ар түрдүү насыя продукттарынан, лимитти ачуу учурундагы аныкталган шарттарга жараша колдоно аласыз. Алардын ичинен айрымдары күрөөнү талап кылат, ал эми кайсы-бирлери – талап кылбайт. Мында, максаттарга жараша, ал ар түрдүү болушу мүмкүн: кыймылсыз мүлк, автотранспорт, жабдуу, кепилчилик жана банктагы депозиттер. Мисалга, жүгүртүү каражаттарын толтуруу жана контрагенттер менен эсептешүү үчүн Сиз 6 айга овердрафтты банк кепилдиги алдында ала аласыз. Жабдууну, атайын техниканы, автотранспортту же кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн – инвестициялык максаттарга карата насыя тиешелдүү күрөөсү менен 60 айга чейинки мөөнөткө алсаңыз болот.

Ошондуктан, эгерде Сизде каалагандай бизнес-мүмкүндүк же идея пайда болсо, Сиз дайыма Банктын колдоосунан колдоно аласыз жана өз өнөктштүрүңүз менен сүйлөшүүлөрдө артыкчылыктарга ээ болосуз.

Финансы лимитинин шарттары:

– лимиттин мөөнөтү – 12 ай;

– валютасы – сом, АКШ доллары;

– күрөөлүк камсыздоо: финансылык лимитти бекитүү үчүн күрөө талап кылынбайт. Финансылык лимиттин алкагында бериле турган продукттар боюнча, күрөө катары кыймылсыз мүлк, автотранспорт, жабдуу, кепилдик жана банктагы депозиттер кабыл алынат.

Финансылык лимиттин алкагында жеткиликтүү насыя продукттары:

  • жүгүртүү каражаттарын толуктоо, контрагенттер менен эсептешүү үчүн:
  • банк кепилдиги,
  • овердрафт 6 айга чейин,
  • жаңыртылуучу насыялык сызык 36 айга чейин.
  • жабдууларды, атайын техниканы, автотранспортту, кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн:
  • Инвестициялык максаттарга карата насыя 60 айга чейин.

Бизнес кардарлар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары