Негизги келишим

Негизги келишим: ыңгайлуулуктун беш жылы

Негизги келишим – ашыкча жүгүрбөстөн насыяны кайра-кайра, качан ага карата муктаждык пайда болгон кезде алуу үчүн өзгөчө ыңгайлуу курал.

Эгерде өз бизнесиң бар болсо же көп учурда жеке максаттарга ала турган болсоңуз, бардык кагазды бир ирет тариздетүү – жана би р нече жыл зарылдыгына жараша насыя акчаларына пайдалануу кандай сонун боло тургандыгы тууралуу ойлоносуң. Ошентип рамалык келишим идеясы пайда болгон, ал качан кардарга калыбына келтирилүүчү жана револьвердик насыя сызыктарынан пайдалануу сунушталган кезде ишке ашат.

«Бай-Түшүм» банкы, документтерди даярдоого жана тариздетүүгө карата убакытты үнөмдөөгө жана узак убакыт ичинде, беш жылга чейин зарыл болуучу каржылоону өз маалында алууга мүмкүндүк бере турган рамалык макулдашууну түзүү кеңешин берет. Аны банктын каалагандай филиалында кыска мөөнөттөрдө жасоого болот. Кардардын насыя жөндөмүнө жана укук жөндөмүнө, анын насыялык тарыхына жана насыялануучу долбоордун өзгөчөлүүлүктөрүнө баа берүүдөн кийин банк лимиттин суммасын аныктайт. Мында эгерде кардардын «Бай-Түшүмдөгү» эсеби бар болсо жана ал оң насыялык тарыхка ээ болсо, банк аны артыкчылык катары караштырат.

Банк эки рамалык макулдашууну сунуштайт: калыбына келтирилүүчү насыя сызыгын жана револьвердик насыя сызыгын. Алардын ичинен кандайын тандоо керек?

Эгерде Сиз банк менен узак мөөнөттү кызматташууну пландаштырып жатсаңыз, бирок күрөөнү кайра тариздетүү кыйын болсо, анда Сизге калыбына келтирилүүчү насыя сызыгы ылайыктуу. Бул учурда бул сызык боюнча ар бир субнасыя Насыя комитетинин өз алдынча бекитүүсүнөн кийин берилет. Насыялар жүгүртүү каражаттарын толуктоого сыяктуу эле, негизги активдерди сатып алууга дагы берилет.

Эгерде Сиз – корпоративдик кардар болсоңуз, Сиз, качан бекитилген сызыктын алкактарында кезектеги субнасыя жөн гана Сиздин арызыңыздын негизинде берилүүчү, жана Насыя комитети тараптан субнасыяны кошумча бекитүү талап кылынбагандагы, револьвердик насыя сызыгынан пайдалана аласыз.

Андан тышкары, артыкчылыктар сабында – бир нече операциялык циклдерди каржылоо мүмкүндүгү, улуттук жана чет өлкө валюталарындагы жүгүртүү каражаттарын ыкчам толтуруу, насыя каражаттарын күрөөнү кайра тариздетүүгө карата кошумча чыгымдарсыз алуу турат, төлөө графиги жекече белгиленет.

Эки насыя сызыгы тең, эгерде күрөө камсыздоосу катары кыймылсыз мүлк чыга турган болсо тариздетилишет. Көңүл буруңуз: күрөөгө баа берүү учурунда банк 0,8ден тартып коэффициенти пайдаланати, б.а. кыймылсыз мүлктүн рынок баасынан 80% тартып.

Бизнес кардарлар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары