Топтук насыялар

Топтук насыяларды берүүнүн шарттары:

 • Пайыздык чени*: сом менен 32%
 • Суммасы: 10 000сомдон баштап 200 000 сомго чейин
 • Насыялоо мөөнөтү:  3айдан  24 айга чейин
 • Камсыздоо: күрөөсүз, топтун мүчөлөрүнүн кепилдиги
 • Үй-бүлө мүчөлөрүнө жана бирге жашашкан туугандарга насыя берүү каралган эмес.

Насыячыларга коюлуучу талаптар:

 • 2 – 7 адамдан турган адамдардын/ жеке ишкерлердин топтору
 • Жаш курактары –  18 жаштан  65 жашка чейин
 • Документ түрүндө тастыкталган 3 айдан кем эмес иш тажрыйбасынын же ишкерчилик тажрыйбасынын болушу

Негизги документтердин тизмеси:

 • Насыя алуучунун жана анын жубайынын паспортторунун көчүрмөсү
 • Үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтер
 • Айлык маяна жөнүндөгү  маалым кат (үзгүлтүксүз иш стажы 3 айдан кем болбоого тийиш), же ишкерчилик иштеги 3 айлык тажрыйбасын тастыктоочу документтер
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмүн  тастыктоочу башка да документтер (болгон учурда)

* эффективдүү  пайыздык чени: сом менен 38.63%  

**Акыркы пайыздык чен өлчөмү жана төлөө графиги суралган суммага, насыянын мөөнөтүнө, кардардын төлөм жөндөмдүүлүгүнө, коюлган күрөөгө ж.б. жараша аныкталат. Сурооңуз боюнча Сиз сураган суммага жана жогоруда көрсөтүлгөн шарттарга жараша  сатуулар боюнча адис Сизге төлөө графигин сунуш кылат.