BTBге өтүңүз!

Насыянын шарттары:

Валюта: Сом.

Насыянын суммасы: 100 000 сомдон 250 000 сомго чейин **, бирок башка каржы мекемелеринен алынган насыядан ашпайт.

Пайыздык чен*:

Башка каржы мекемелеринен алынып, иштетилген насыянын пайыздык ченинен 2% төмөн**, бирок жылдык 25% дан кем эмес жана жылдык 29,9% дан жогору эмес.

Каттоо убактысы:

Кепилдиктин же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү астында болсо – 1 саатын ичинде;

Кыймылсыз мүлктүн күрөөсү астында – 1 жумуш күндүн ичинде;

Насыя алуучуга коюлуучу талаптар:

  • Курагы – 22 жаштан 65 жашка чейин.
  • Акыркы 3-12 айдагы туруктуу киреше булактары бар, иштеген жеринен маалымкат менен тастыкталган адамдар.
  • Туруктуу ишкердүүлүгүнүн тастыкталышы (патент, лицензия, жеке ишкердин күбөлүгү ж.б.) жана 3 айдан кем эмес жумуш стажы бар жеке ишкерлер, юридикалык жана жеке жактар.
  • Кредиттик тарых “орточодон төмөн эмес”.

Негизги документтердин тизмеси:

  • Кардардын паспорту
  • Насыя келишими + төлөө графиги (Күрөө жана кепилдик келишими, эгерде бар болсо).

Жеке жактар үчүн насыя продуктуларынын пайыздык чендери, тарифтери, жана комиссиялары

*Эффективдүү  пайыздык чен: жылдык 33,19%