Аманатты ачуу

Биздин Банктан кантип аманат ачууга болот

 1 – кадам

Сиз жашаган шаарда/айылда жайгашкан «Бай Түшүм» Банкынын бөлүмүнө кайрылыңыз же Call борборуна 312 (905 805) телефонуна чалыңыз – Сизди Банктын кызматкерлери аманат ачуунун тартиби жөнүндө толук маалымат менен тааныштырышат.

2- кадам

Аманаттын түрүн тандаңыз, анын шарттары менен таанышып чыгыңыз. Банк, аманаттарды толуктоону, анын кайсы бир бөлүгүн алууну, эсептелген пайыздарды капитализациялоону жана Сиз өзүңүздүн максаттарыңызды иш жүзүнө ашыруу үчүн тандалып алына турган башка шарттары каралган, аманаттардын 6 түрүн сунуш кылат.

3 – кадам

Сиз жашаган шаарда/айылда жайгашкан «Бай Түшүм» Банкынын бөлүмүнө паспотуңуз же өздүгүнүздү тастыктоочу (төмөндө келтирилген текст боюнча тизмеге ылайык) башка документ менен келиңиз. Банк менен аманат жөнүндө келишим түзүп ага кол коюуңуз.

 4- кадам

Аманаттын суммасын өзүңүздүн эсепке салыңыз.

«Бай Түшүм» Банкын тандап алгандыгыңыз үчүн Сизге рахмат!