Насыяны төлөө

«МОБИЛЬНИК» ТӨЛӨМ  ТЕРМИНАЛЫ АРКЫЛУУ НАСЫЯНЫ ТӨЛӨӨ

«Мобильник» терминалында насыяны төлөө үчүн төмөнкүлөр зарыл:

 1. «Банктык тейлөөлөрдү» тандоо
 2. «Бай Түшүм Банкты» тандоо
 3. «Насыяны төлөөнү» тандоо
 4. Сиз Банктан алган эсептешүү номуруңузду киргизиңиз (киргизип жаткан маалыматтардын туура экендигин тактаңыз)
 5. Терминалдын купюр алгычына зарыл болгон сумманы салыңыз

 «Мобильник Акча» ЭЛЕКТРОНДУК  КАПЧЫГЫ АРКЫЛУУ НАСЫЯНЫ ТӨЛӨӨ  

«Мобильник Акча»  электрондук капчыгы аркылуу насыяны төлөө үчүн төмөнкүлөр зарыл:

 •  «Мобильник» тиркемесин Ачуу
 •  «Капчык» бөлүгүнөн  «Банктык тейлөөлөр» опциясын тандоо
 •  «Бай Түшүм  Банкы насыяны төлөөнү» тандоо
 • «Реквизит» тилкесине — Сиз Банктан алган эсептешүү  номуруңузду киргизиңиз (киргизип жаткан маалыматтардын туура экендигин тактаңыз)
 •  Зарыл болгон сумманы коюңуз
 • «Төлөө» нокотун басыңыз