Эсепти толтуруу

Электрондук капчык аркылуу эсептешүү жана карточкалык эсептерди толтуруу:

«Мобильник» тиркемесин Ачуу:

 • «Капчык» бөлүгүнөн «Банктык тейлөөлөр» опциясын тандоо
 • «Бай Түшүм Банкы– Эсептик жана карточкалык эсепти толтурууну» тандоо
 • «Реквизит» тилкесине — Сиз Банктан алган эсептешүү  номуруңузду киргизиңиз (киргизип жаткан маалыматтардын туура экендигин тактаңыз)
 • Зарыл болгон сумманы коюңуз
 • «Киргизүү» нокотун басыңыз

 «МОБИЛЬНИК» төлөм терминалы аркылуу эсепти толтуруу:

 • «MOBILNIK.KG» тейлөөсүн тандаңыз
 • Катталуу учурунда алган жеке номуруңузду киргизиңиз.
 • Киргизилип жаткан маалыматтардын туура экендигин тактаңыз.
 •  Купюраларды коюңуз.
 • Мындан ары (далее) нокотун басыңыз жана чекти алыңыз.
 • Сиздин эсебиңизге акча каражаты чегерилгенге чейин дүмүрчөктү (чекти) сактаңыз
 • ЭЛЕКТРОНДУК  КАПЧЫК  АРКЫЛУУ ЭСЕПТИ ТОЛТУРУУ

Электрондук капчык аркылуу эсепти толтуруу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

 1. «Мобильник» тиркемесин Ачуу
 2. «Капчык» бөлүгүнөн «Банктык тейлөөлөр» опциясын тандоо
 3. «Бай Түшүм Банкы– Эсептик жана карточкалык эсепти толтурууну» тандоо
 4. «Реквизит» тилкесине  —  эсептешүү  номуруңузду киргизиңиз (киргизип жаткан маалыматтардын туура экендигин тактаңыз)
 5. Төлөө