АНЕЛИК

Анелик — акча которуулардын эл аралык системасы. Системанын географиясы дүйнөнүн 90 өлкөсүндө 63 000 ден ашык тейлөө пункттары түзөт.

Негизги артыкчылыктары:

  • Которууну жөнөтүүгө жеңилдетилген жол-жобосу
  • Которуу жөнөтүлгөндөн кийин которууну 15 мин.ичинде алууга болот
  • Коопсуздугу – маалыматты коргоонун алдыңкы технологиялары

АКЧА КОТОРУУЛАР БОЮНЧА ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН ТАРИФТЕР