Банктык эсеп

“Бай-Түшүм” Банкы өз кардарларына бизнести натыйжалуу жүргүзүү максаты менен эсептик-кассалык тейлөө боюнча профессионалдуу кызмат көрсөтөт.

Юридикалык жактар үчүн тарифтер

“Бай Түшүм” Банкында эсеп ачуу менен Сиз төмөндөгүдөй кызматтардан пайдалана аласыз:

 • сом жана чет элдик валютадагы эсеп ачуу жана тейлөө,
 • Кыргызстандын аймагында жана алыскы-жакынкы чет өлкөлөргө акча которууларды жүргүзүү,
 • улуттук жана чет элдик валютада банк ичиндеги которуулар,
 • конверсиалдык иштерди (валюта алмаштыруу) жүргүзүү,
 • төлөмдөр үчүн “Элкарт” түзүмүндөгү пластикалык төлөм карталарында корпоративдүү пластика карталарын ачуу:- негизги жана чарбалык иштерге байланышкан чыгымдар- иш сапарына жана өкүлчүлүктүү (сыйлуу) класстагы чыгымдар,
 • “Элкарт” айлык маяна долбооруна кошулуу,
 • Интернет аркылуу 24/7 режиминдеги эсеп боюнча ар кандай операцияларды жүргүзүү үчүн Интернет-банкингди пайдалануу.

«Бай Түшүм» Банкындагы кызмат көрсөтүүнүн артыкчылыктары:

 • бүткүл Кыргызстан боюнча түзүлгөн бөлүмдөрүнүн кеңири тармагы,
 • банк-корреспонденттеринин кеңири тармагы,
 • кесиптик чеберчиликтери жогору адистердин тейлөөдөгү профессионалдуу деңгээли
 • банктын жалпы Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрүндө эсеп-кысап боюнча ар кандай иштерди жүргүзүү жана акча каражатын алуунун мүмкүнчүлүгү,
 • акча каражаттарын ишенимдүү сактоо жана атаандаштык тарифтери,
 • электрон төлөмдөрүнүн (SWIFT) коопсуз түзүлүшү,
 • жашыруундуулукту сактоонун кепилдиги.

Сиз өз эсебиңиздеги акча каражатыңыз жана анын өзгөрүүлөрү жөнүндөгү маалыматты Интернет-банкинг аркылуу же жашыруун сөздү атоо менен телефон чалып билип турууга дайыма мүмкүнчүлүгүңүз бар.

Эсеп ачуу үчүн керектүү документтердин тизмеси