Лизинг

2-2-6(2)

Заманбап техниканы, имараттарды, курулуштарды, жабдууларды, транспорттук каражаттарды жана ишкердик иш-аракеттерде колдонула турган башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн атайы узак мөөнөттүү программа. Насыяны тындыруунун жекече графигин берүү мүмкүндүгү каралат.

Лизинг буюму болуп, төмөнкүлөр чыга алат: ишкердүүлүк иш-аракеттерде колдонула турган имараттар, курулуштар, жабдыктар, транспорттук каражаттар жана башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

Кимдер лизинг программасынын катышуучусу боло алат?

 • Жеке ишкерлер
 • Дыйкан чарбалары
 • Айыл чарбалык кооперативдер ж.у.с.

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын суммасы:  150 001 сомдон жогору (чет эл.валютадагы экв.)
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 84 айга чейин.
 • Пайыздык чени*: сом менен – 25,5% жогору, АКШ доллары менен – 11% жогору
 • Өздүк жеке аманат салым: долбоордун наркынан 30% кем эмес. Салууга аманаты жок болсо, сатылып алына турган мүлктүн наркынан 30% кем эмес наркын жаба турган, кыймылсыз мүлк күрөөгө коюулушу керек.

Зайымчыга карата талаптар:

 • Ж.И., бизнестин менчик ээсинин жашы – 22 ден 60 жашка чейин
 • Бизнес тармагында 6 айдан кем эмес, айыл чарба тмагында 12 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасы

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Зайымчынын, жубайынын паспортунун көчүрмөсү
 • Үй-бүлөсү тууралуу документтери
 • Жеке ишкердин каттоосу тууралуу күбөлүгү же патенти
 • Бөлүнүп берилген жерине карата Мамлекеттик Актысы жана/же ижара келишими (айыл чарбалык өндүрүшчүлөр үчүн)
 • Бизнестин менчик ээлеринин кепилдиги (51% кем эмес)
 • 6 айдын ичинде иштеген стажын тастыктоочу документтери
 • Бизнес боюнча баштапкы документтеринин көчүрмөлөрү
 • Лицензиялана турган иш-аракеттерди жүргүзүүгө карата лицензиясы

Юридикалык жактар үчүн кошумча документтер:                                                               

 • Устав, Демөөрчүлүк келишими
 • Бизнес-план
 • Юридикалык жакты түзүү тууралуу жана насыя алуу жана күрөө коюу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечими
 • Карыздары жоктугу тууралуу МСИ жана Соцфонддон справкалары
 • Финансылык отчеттуулугу (Баланс, Кирешелер жана чыгашалар тууралуу Отчету, Акча каражаттардын кыймылы тууралуу Отчету, СКдагы өзгөртүүлөр тууралуу Отчету).
 • Кол коюуга укугу бар жактардын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалары

 “Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар» бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-борборунан билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  28,64% жогору, АКШ доллар менен 17,77% жогору