Ишкер-айым

2-2-13_2

Сүттү кайра иштетүүчү заводдорго сүт өткөрүү боюнча иштешкен ишкер-аялдар үчүн атайын жеңилдетилген, бонустук түзүмү бар продукт.

Бул эмне үчүн пайдалуу?

 1. 3 айдан башталган, анча көп эмес тажрыйбасы болгон учурда эле насыялоо
 2. Акысыз окутуу
 3. Насыяны алуунун тездиги
 4. Жекече график боюнча төлөөнүн мүмкүнчүлүгү
 5. Негизги сумма боюнча 6 айлык мөөнөткө чейин жеңилдетилген мезгилдин берилиши
 6. Насыялык багытты каттоонун мүмкүнчүлүгү

Насыяны берүүнүн шарттары:

 • Валюта: сом, АКШ доллары
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан баштап, 56 жылга чейин
 • Насыянын суммасы:  10 000 сомдон  2 млн. сомго чейин
 • Пайыздык чени: АКШ доллары м-н жылдык 21%, сом м-н жылдык 28%
 • Аймактар: Бишкек шаарын кошпогондо бардык аймактар

Бонустар:

 • Насыялык келишим сакталган учурда пайыздар боюнча жылдык 5 %  өлчөмүндө компенсацияны төлөө каралган.
 • Эсепте 1 000 сомдон жогору калдыкка жетишкен учурда, банктын тарифтерине ылайык, Элкарт жана  Visa картасындагы калдык суммага жылдык 3%дан  башталган туум чегерилет.

 Насыя боюнча камсыздоо:

 1. кыймылсыз мүлк
 2. аралаш (кыймылдуу + кыймылсыз мүлк)
 3. 100 000 сомго чейинки насыялар боюнча бир адамдын кепилдиги же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү алдында берилиши мүмкүн.
 4. 150 000 сомго чейинки насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.
 5. 200 000 сомго чейинки насыялар боюнча  экинчи жолу кайрылып жаткан кардарлар үчүн туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.

Документтердин тизмеси:

 • насыя алуучунун жана анын жубайынын, эгерде күрөө берүүчү үчүнчү жак болсо анда күрөө берүүчүнүн  (болгон учурда) ж-а анын жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү;
 • насыя алуучунун, күрөө берүүчүнүн (болгон учурда) үй-        бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтери
 • насыя алуучунун ишкерчиликте иштеген 3 айлык тажрыйбасын тастыктай турган документтери
 • ички нормативдик документтерге ылайык кепилдик берүүчүнүн киреше алып тургандыгын тастыктай турган документтери
 • күрөөгө коюуга берилип жаткан кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорт, укук берүүчү документтер, Мам.каттоо кызматынан тыюу салынбагандыгы жөнүндөгү маалым кат
 • күрөөгө коюлуучу транспорт каражаттарынын техпаспорту
 • насыяны берүү чечимин чыгарууга керектүү болгон башка да документтер.
 • кошумча: насыя алуучунун малы (уй, уйлары) жана насыя алуучу менен сүттү кабыл алуучунун ортосунда  өтүп жаткан жыл үчүн келишими бар экендигин тастыктоочу документтер.

* эффективдүү пайыздык чени: сом менен жылдык –  28%,  АКШ доллары менен жылдык – 21%

*Акыркы Пайыздык чен өлчөмү жана төлөө графиги суралган суммага, насыянын мөөнөтүнө, кардардын төлөм жөндөмдүүлүгүнө, коюлган күрөөгө ж.б. жараша аныкталат. Сурооңуз боюнча Сиз сураган суммага жана жогоруда көрсөтүлгөн шарттарга жараша  сатуулар боюнча адис Сизге төлөө графигин сунуш кылат.