Энергосарамжал

Предполагает инвестиции в энергоэффективные проекты в сфере услуг, торговли, производства и переработки, а также получение ГРАНТА до 35% от программы KYRSEFF! КРЕДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЭФФЕКТИВЕН ВО ВСЕМ!

Программа төмөнкү багыттарды каржылоону болжойт:

 • Кыймылсыз мүлктү жылуулоо максатында ремонттоо/реконструкциялоо;
 • Энергияны көп талап кылуучу технологиялык процесстерди, аба компрессорлорун, котелдорду, кыймылдаткычтарды, насосторду, электр энергиясын бөлүштүрүү тармактарын (мештерди, кургаткычтарды ж.б.у.с.) алмаштырууну жана  модернизациялоону;
 • Башкарылуучу ылдамдыктагы приводдорду, от жагуучу тармактарды,   кондиционирлөөнү, жарыктандырууну, буу бөлүштүрүү тармактарын  орнотууну;
 • Өндүрүштүк/административдик имараттарда, же мейманканаларда энерго жана суу  менен камсыздоо чараларын ишке ашырууну, (мисалы, жылуулоо, жаңы терезелерди жана жылуулук тармактарын, желдеткичтерди, жарыктандырууну, сууну аз талап кылуучу дааратканаларды ж.б.);
 • Жамгыр суусун топтоочу тармактарды жана тиричилик максатында тиричилик агындыларын кайрадан колдонууну;
 • Контейнердик  типтеги агынды сууларын тазалоочу тармактарды;
 • Жаңыланып туруучу энергия (ВИЭ) багытындагы башка да чечимдер: гидроэлектроэнергия, биогаз, шамал генераторлору, фотоэлектр панелдери.

Бул эмне үчүн пайдалуу?

 • Борбордук Азия үчүн (Европалык Союз) Инвестициялык  программасынан каржылануучу, Энергоэффективдүүлүк үчүн чыгымдалган каражаттын  10%дан 35%га чейинки бөлүгүн ГРАНТ катары алуу
 • Өндүрүштү модернизациялоонун натыйжасында БИЗНЕСТИ КЕҢЕЙТҮҮ
 • АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТҮ ЖОГОРУЛАТУУ
 • Өндүрүштүк жайларда кышкы мезгилде  ЭНЕРГОРЕСУРСТАРДЫ  ЭФФЕКТИВДҮҮ ПАЙДАЛАНУУ
 • Коммуналдык төлөмдөргө кетүүчү чыгымдарды АЗАЙТУУ

Негизги шарттары:

 • Валюта: сом
 • Жылдык пайыздык чени*: жылдык  20 %дан баштап
 • Ишкерчилик иштеги тажрыйбасы: 3 айдан кем эмес
 • Насыянын суммасы: 20 000 сомдон 5 млн. сомго чейин
 • Насыялоо мөөнөтү: 3 айдан 5 жылга чейин
 • Жекече салым: талап кылынбайт
 • Камсыздоо:
 1. кыймылсыз мүлк;
 2. аралаш (кыймылдуу + кыймылсыз мүлк);
 3. 100 000 сомго чейинки насыялар боюнча бир адамдын кепилдиги же кыймылдуу мүлктүн күрөөсү алдында берилиши мүмкүн.
 4. 150 000 сомго чейинки насыялар боюнча туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.
 5. Насыяны экинчи жолу алып жаткан кардарлар үчүн туруктуу кирешеси болгон эки адамдын кепилдиги алдында же кыймылдуу мүлк + туруктуу кирешеси болгон бир адамдын кепилдиги алдында берилиши мүмкүн.

 Керектүү документтердин тизмеси:

 • Насыя алуучунун жана анын жубайынын (эгерде күрөө берүүчү үчүнчү жак болсо анда күрөө берүүчүнүн ж-а анын жубайынын),  кепилдик берүүчүнүн  паспортторунун көчүрмөлөрү;
 • Насыя алуучунун (эгерде күрөө берүүчү үчүнчү жак болсо анда күрөө берүүчүнүн) үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтери;
 • Патент, же жеке ишкердин катталуусу жөнүндөгү күбөлүк (Насыялык жетекчиликтин талаптарына ылайык);
 • Ишкерчилик ишиндеги 3 айлык тажрыйбасын тастыктоочу башка да документтер;
 • Акыркы 12 ай аралыгындагы айлык маяна жөнүндөгү маалым кат (болгон учурда, үзгүлтүксүз иш стажы 6 айдан кем эмес);
 • Күрөөгө сунуштала турган кыймылсыз мүлктүн укук берүүчү/укукту бекемдөөчү документтери  жана техникалык паспорту, күрөө боюнча маалым кат;
 • Үй-бүлөлүк кирешенин өлчөмүн бекемдөөчү башка да документтер (болгон учурда);
 • KyrSEFF насыялык арызынын стандарттуу формасы;
 • KyrSEFFтин талаптарына ылайык долбоорду каржылоого кетүүчү чыгымдардын сметасы.

*эффективдүү пайыздык чен – 22,02% түзот

Рустамдын ийгиликтүү тарыхы — Рустам бизнесмен, анын  бир нече өндүрүштүк цехтери бар. Ал энергияны колдонууну үнөмдөөгө жана жылуулуктун, ысык суунун берилишин камсыз кыла турган жылуулук насосу менен күн коллекторлорун орнотууну пландаштырды «Бай Түшүм» банкынан жаңы жана пайдалуу «Энергосарамжал»  насыясы жөнүндө билип жана  KYRSEFF программасынын адистеринен акысыз кеп-кеңештерди алгандан кийин,  Рустам кетүүчү чыгымдардын сметасын түзүп,  «Бай-Түшүм» Банкынан 500 000 сом суммасындагы насыяны  бир жылга алды. Насыя боюнча пайыздык төлөмдөр 1 жылга 84 923 сомду түзүүдө.

KYRSEFFтен ГРАНТ алууну каалагандыктан, Рустам жаңы жабдууларды сатып алууда программанын бардык шарттарын сактоону мерчемдеп жаткандыгын белгилөө зарыл.

Ошентип ал энергоэффективдүү жабдууларды  орнотуп гана эмес, 100 000 сом суммасындагы грантты алып,  насыя боюнча пайыздык чыгымдарды да жаба алат,  буга кошумча утушка да ээ болмокчу: 100 000 сом (гранттын суммасы) – 84 923 сом  (насыя боюнча пайыздардын суммасы) =  15 077 сом!

Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо Программасы (KyrSEFF+) – үйлөрдө жана ишканаларда заманбап жабдууларды колдонуу,  энергияны жана  сууну сактоо үчүн   жаңыланып туруучу энергия булагын    (ВИЭ) пайдалануу жана үйлөрдөн жана Кыргызстандын ишканаларынан чыгуучу таштандыларды утилизациялоо   боюнча иш-чараларды каржылоо үчүн инвестициялык механизм. Программа Өнүгүүнүн жана Реконструкциялоонун Европалык Банкы (ЕБРР) тарабынан иштелип чыккан, анын насыялык куржунунда жалпысынан 55 миллион АКШ доллары бар.  KyrSEFF+ кардарлары энергияны сактоочу иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашырышкан учурда Европалык Союздун Борбордук Азия Инвестициялык (ECIFCA) фондунан 10 пайыздан 35 пайызга чейин грант алышат.  KyrSEFF+ жергиликтүү өнөктөш банктардын катышуусу менен   республикабыздын бардык аймактарында ишке ашырылууда.

Кеңири маалымат:   www.kyrseff.kg