Бизнес өсүү

2-2-4

Өнүгүү, жүгүртүүдөгү каражаттарды толуктоо, жабдууларды сатып алуу жана башкалар боюнча пландардын өсүшү жана иш жүзүнө ашыруу үчүн бизнес-насыя. Насыялык багыттарды ачуу мүмкүндүгү каралган.

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын суммасы: 300 001 ден 1 млн. сомго чейин (чет эл.валютадагы экв.)
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен – 25% жогору, АКШ доллары менен – 20,5% жогору
 • Насыя боюнча камсыз кылуу: кыймылсыз мүлк же кошулган (комбинирленген): кыймылдуу + кыймылсыз мүлк

 Зайымчыга карата талаптар:

 • Ж.И., бизнестин менчик ээсинин жашы – 18 ден 65 жашка чейин
 • Бизнес тармагында 3 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасы

 Керектүү документтердин тизмеси:

 • Зайымчынын, жубайынын, кепилдердин (андайлары болсо) паспортунун көчүрмөсү
 • Күрөө коюучу менен анын жубайынын (күрөө коюучу – үчүнчү жак болсо) паспортунун көчүрмөсү
 • Зайымчынын (жана күрөө коюучунун, андайы болсо) үй-бүлөлүк абалы тууралуу документтери
 • Каржылоо тармагында 3 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасын тастыктоочу бардык документтери
 • Бизнес боюнча баштапкы документтеринин көчүрмөлөрү
 • Ж.И. каттоосу тууралуу күбөлүгү же патенти
 • Бизнестин менчик ээлеринин кепилдиги (51% кем эмес)
 • Күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорту, укук түзүүчү документтери, тыюу салынышынын жоктугу тууралуу справкасы).
 • Күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн (андайы болсо) документтери, күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн жана ТМЗнын описи.

Юридикалык жактар үчүн кошумча документтер:

 • Юридикалык жактын каттоосу тууралуу күбөлүгү
 • Устав, Демөөрчүлүк келишими
 • Бизнес-план
 • Карыздары жоктугу тууралуу МСИ жана Соцфонддон справкалары
 • Финансылык отчеттуулугу (Баланс, Кирешелер жана чыгашалар тууралуу Отчету, Акча каражаттардын кыймылы тууралуу Отчету, СКдагы өзгөртүүлөр тууралуу Отчету).
 • Юридикалык жакты түзүү тууралуу жана насыя алуу жана күрөө коюу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечими
 • Кол коюуга укугу бар жактардын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалары

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  28,03% жогору,  АКШ доллар менен 22,49% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.