Ишкердик ыкма

2-2-5

Жүгүртүүлөрдү көбөйтүү, бизнестеги жаңы багыттарды өнүктүрүү, кымбат баалуу жабдууларды каржылоо жана жаңы технологияларды өздөштүрүү боюнча пландарды иш жүзүнө ашырууга карата узак мөөнөттүк насыя. Насыялык багыттарды ачуу мүмкүндүгү каралган

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын суммасы: 1 млн.сомдон жогору (чет эл.валютадагы экв.)
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен – 24% жогору, АКШ доллары менен – 11% жогору
 • Насыя боюнча камсыз кылуу: кыймылсыз мүлк же кошулган (комбинирленген): кыймылдуу + кыймылсыз мүлк.

Зайымчыга карата талаптар:

 • Ж.И., бизнестин менчик ээсинин жашы – 18 ден 65 жашка чейин
 • Бизнес тармагында 6 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасы
 • Насыялык оң таржымалы

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Зайымчынын жанын жубайынын паспортунун көчүрмөсү
 • Күрөө коюучу менен анын жубайынын (күрөө коюучу – үчүнчү жак болсо) паспортунун көчүрмөсү
 • Зайымчынын (жана күрөө коюучунун, андайы болсо) үй-бүлөлүк абалы тууралуу документтери
 • Каржылоо тармагында 6 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасын тастыктоочу бардык документтери
 • Бизнес боюнча баштапкы документтеринин көчүрмөлөрү
 • Ж.И.нин каттоосу тууралуу күбөлүгү же патенти
 • Бизнестин менчик ээлеринин кепилдиги (51% кем эмес)
 • Күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорту, укук түзүүчү документтери, тыюу салынышынын жоктугу тууралуу справкасы).
 • Күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн (андайы болсо) документтери, күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн жана ТМЗнын описи.
 • Насыя берүү тууралуу чечим чыгаруу үчүн керектүү башка документтер

Юридикалык жактар үчүн кошумча документтер:

 • Юридикалык жактын каттоосу тууралуу күбөлүгү
 • Устав, Демөөрчүлүк келишими
 • Бизнес-план Карыздары жоктугу тууралуу МСИ жана Соцфонддон справкалары
 • Финансылык отчеттуулугу (Баланс, Кирешелер жана чыгашалар тууралуу Отчету, Акча каражаттардын кыймылы тууралуу Отчету, СКдагы өзгөртүүлөр тууралуу Отчету).
 • Юридикалык жакты түзүү тууралуу жана насыя алуу жана күрөө коюу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечими
 • Кол коюуга укугу бар жактардын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалары

Жаңы насыялык программа тууралуу ушул жерден биле аласыз.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  26,76% жогору, АКШ доллар менен 13,77% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.