Агронасыялар

2-2-11

Мал өндүрүү жана өсүмдүктөрдү өстүрүүгө байланышкан бизнести өнүктүрүү үчүн агронасыя сүт жана сүттөн өндүрүү продукцияларын, ири жана майда мүйүздүү малды семиртүү жана төлдөтүү, урук жана тамак-аш уруктарын өндүрүү, техникалык өсүмдүктөрдү, жашылчаларды ж.у.с.өстүрүү өндүрүшүн каржылоону карайт.

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын суммасы: 300 000 сомдон жогору (чет эл.валютадагы экв.)
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен – 24% жогору, АКШ доллары менен – 11% жогору
 • Насыя боюнча камсыз кылуу: кыймылсыз мүлк же кошулган (комбинирленген): кыймылдуу + кыймылсыз мүлк.
 • 1 жылдык мөөнөт менен 150 000 сом суммасында 2 жеке жактын кепилдиги менен насыя берүү мүмкүн.

Зайымчыга карата талаптар:

 • Ж.И., бизнестин менчик ээсинин жашы – 18 ден 65 жашка чейин
 • Каржылоо тармагында 12 айдан кем эмес иштеген тажрыйбасы
 • Малды кармоо үчүн жери жана/же шарттардын бар болушу

Керектүү документтердин тизмеси:

 • Зайымчынын жана жубайынын паспортунун көчүрмөсү
 • Күрөө коюучу менен анын жубайынын (күрөө коюучу – үчүнчү жак болсо) паспортунун көчүрмөсү
 • Зайымчынын (жана күрөө коюучунун, андайы болсо) үй-бүлөлүк абалы тууралуу документтери
 • Бизнес боюнча баштапкы документтеринин көчүрмөлөрү
 • Ж.И.нин каттоосу тууралуу күбөлүгү же патенти ( насыянын суммасы 500 000 дон жогору учурда)
 • Бөлүнүп берилген жерине карата Мамлекеттик Актысы жана/же ижара келишими (талаачылыктар үчүн)
 • Бизнестин менчик ээлеринин кепилдиги (51% кем эмес)
 • Күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорту, укук түзүүчү документтери, тыюу салынышынын жоктугу тууралуу справкасы).
 • Күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн (андайы болсо) документтери, күрөөгө бериле турган кыймылдуу мүлктүн жана ТМЗнын описи.

Юридикалык жактар үчүн кошумча документтер:

 • Юридикалык жактын каттоосу тууралуу күбөлүгү
 • Устав, Демөөрчүлүк келишими
 • Бизнес-план
 • Карыздары жоктугу тууралуу МСИ жана Соцфонддон справкалары
 • Финансылык отчеттуулугу (Баланс, Кирешелер жана чыгашалар тууралуу Отчету, Акча каражаттардын кыймылы тууралуу Отчету, СКдагы өзгөртүүлөр тууралуу Отчету).
 • Юридикалык жакты түзүү тууралуу жана насыя алуу жана күрөө коюу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын чечими
 • Кол коюуга укугу бар жактардын колдорунун үлгүлөрү менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн карточкалары

“Бай-Түшүм”  Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар» бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-борборунан билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  26,79% жогору, АКШ доллар менен 14,92% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык төлөө тартибин сунуштайт.