SMART cертификат

SMART Campaign компаниясы “Бай Түшүм” Банкын кардарлардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун 7 принцибине, 30 стандартына жана 95 индикаторуна толук дал келген жана аны өз ишмерчилигинде турмушка ашырып жаткан уюм катары расмий тааныды.

Дал келүүгө сертификациялоо эл аралык MicroFinanza Rating рейтинг компаниясы тарабынан банктын ички нормативдик документтерин, Банктын ишмерчилигин жана ошондой эле корпоративдик маданиятты тереңдеп талдоонун негизинде жүргүзүлдү.

Отчет