VISA төлөм карталары

«Бай-Түшүм» банкынан эл аралык VISA карталары

КАЙДА—дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде, соода жайларында, интернетте, банкоматтарда

КАЧАН—сутканын бардык убактысында

ВАЛЮТА — эсеп-счетундагы валютага көз карандысыз түрдө, кайсыл өлкөдө жүрсөңүз ошол өлкөнүн валютасында

VISA картасынын артыкчылыктары:

 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча 20 миллиондон ашуун соода-сервистик ишканалар
 • Интернет аркылуу каалаган сатып алууларды жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүгү
 • Сутка боюу эсеп-счетундагы акча каражатын алуунун мүмкүнчүлүгү
 • Коопсуздук: жоголгон накталай акча кайра табылбайт, аны таап алган башка бирөө пайдаланат. А эгерде картаңызды жоготуп алсаңыз, анда Сиз Банк менен байланышка чыгып, өз акчаңызды санкцияланбаган колдонуудан сактап кала аласыз
 • Чыгашалар эсебин жүргүзүү: ар айдагы выпискалардын же Интернет-банкингдин жардамы менен качан, кайсы жерде жана канча акча чыгымдагандыгыңызга байкоо жүргүзө аласыз
 •  Бүткүл Кыргызстан боюнча картадан картага Акча каражатын которууну жүргүзүү. Бул үчүн  банкоматты же Интернет-банкингди колдонуу гана жетиштүү
 • Тейлөө көрсөтүүчү уюмдарга банкоматтар аркылуу төлөө: коммуналдык тейлөөлөр, мобилдик байланыш,Интернет тейлөөлөр,ТВ, салык төлөмдөрү ж.б.у. с.
 • Топтолуу каражаттары: карта боюнча сом менен калдык суммага жылдык 5% чегерилет
 • Кыска мөөнөттүү насыя алуу мүмкүнчүлүгү  (овердрафт)
 • Кошумча карталарды ачуу мүмкүнчүлүгү

VISA Gold — бул картаны кармоочунун статусун белгилеген сыйлык категориясындагы карта жана ал эл аралык VISA тармагы тарабынан берилүүчү бир катар артыкчылыктарга жетүүнүн мүмкүнчүлүгүн берет

Түшүндүрмө иретинде:

 • Дүкөндөрдө, салондордо, супермаркеттерде жана Интернет аркылуу жүргүзүлгөн сатып алуулар үчүн төлөөлөр
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча банкоматтар тармагынан накталай акча каражатын алуу
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо (овердрафт)
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча мейманканалардан орундарды брондоо учурунда, автоунааларды ижарага алууда VISA Premium Offers Сыйлыктар Программасынан жеңилдиктерди жана атайын сунуштарды алуу
 • Кардарларды колдоонун Глобалдуу кызматынын (GCAS) тейлөөлөрүнөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү: картаны шашылыш алмаштыруу, накталай акча каражатын шашылыш берүү, карталарды блокко коюу жана блоктон чыгаруу, сутка боюу маалыматтык колдоо көрсөтүү
 • Медициналык жана юридикалык маалыматтык кызматты сутка боюу пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат
 • Карта эмбоссирленген, бул картанын реквизиттерин басып чыгарууга жана карталарды импринтерлерде тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет
 • VISA Business күндөлүк төлөмдөрдү жүргүзүп туруу үчүн ишканалар пайдаланган карта

Түшүндүрмө иретинде:

 • Командировкалардын жана өкүлчүлүктүү чыгымдардын эсебин жүргүзүү
 • Офисттик жабдуулар, канцелярдык товарлар жана башкалар үчүн төлөмдөрдүн эсеби
 • Коммуналдык  ж. б. тейлөөлөр үчүн ишканалардын эсептик операциялары
 • Ишканалардын ээлерине жеке жана ишкер чыгашалар статьяларын бири-биринен бөлүүгө мүмкүнчүлүк берет, мындан тышкары транзакциялар үчүн төлөмдөр белгилүү бир мезгилдин аягында гана  жүргүзүлгөндүктөн, накталай  акча каражатынын жүгүртүлүшүн көзөмөлгө алууга шарт түзөт
 • VISA Classic — ыңгайлуукка, тандоого жана финансылык ийкемдүүлүккө
 • кепилдик  берүүчү популярдуу карта.  Бул карта миллиондогон соода жайларында жана жүз-миңдеген банкоматтарда  чектөөсүз кабыл алынат.Түшүндүрмө иретинде:
 • Соода жайларында сатып алуулар жана тейлөөлөр үчүн төлөөлөр, мейманканалар жана автоунаалар үчүн тапшырыктарды берүү
 • Сатып алуулар жана тейлөөлөр үчүн Интернет аркылуу төлөө
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо  (овердрафт)
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат

VISA Electron —Күндөлүк эсептешүүлөрдү жүргүзүүчү карта

Түшүндүрмө иретинде:

 • Пайдалуу тарифтер
 • Кыска мөөнөттүү насыяны каттоо (овердрафт)
 • Бардык операциялар сөзсүз түрдө авторизациялоо аркылуу жүргүзүлөт, мында картаны жоготуп алган учурда да Сиздин акча каражатыңыздын сакталуу  болушу камсыздалат
 • Сатып алуулар үчүн төлөмдөрдү Интернет аркылуу жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүгү

Visa Prepaid – Жүгүртүүдөн кийин ошол замат бериле турган алдын ала төлөм жүргүзүлгөн карта

Түшүндүрмө иретинде:

 • Банкка кайрылган учурда картаны ошол замат берүү
 • Карта акча каражатынын кайсы бир суммасы менен чыгарылышы мүмкүн
 • Карта үчүнчү жакка белек катары берилиши мүмкүн
 • Товарлар жана тейлөөлөр үчүн бардык соода жайларында төлөмдөрдү жүргүзүүгө жана накталай акча каражатын алууга болот.

Төлөм картасын чыгарууга арыз

VISA төлөм картасы боюнча жеке жактар үчүн тейлөө тарифтери

Банкоматтар, терминалдар