Кийинчерээк төлөө менен товарларды алуу

«Бай-Түшүм» Банкы каалаган керектөө товарларын анын акысын кийин төлөө менен сатып алууга атайын насыяны сунуш кылат.

Насыя берүү шарттары:

 • Валютасы: сом;
 • Суммасы: 10 000 ден 150 000 сомго чейин;
 • Пайыздык чени*: сом менен – 32%
 • Баштапкы салым:
  • Насыянын суммасы 75 000 сомго чейин болгон учурда  алынуучу товардын баасынан – 0%;
  • Насыянын суммасы 75 000 сомдон жогору болгон учурда  алынуучу товардын баасынан – 20%.
 • Насыялоо мөөнөтү:
  • 50 000 сом суммасына чейинки насыялар боюнча  3 айдан 12 айга чейин;
  • 50 000 сом суммасынан жогору насыялар боюнча 3 айдан 18 айга чейин.
 • Камсыздоо:
  • 75 000 сомго чейин – алынып жаткан товар күрөөгө  алынат;
  • 75 000 сомдон жогору,  150 000 сомго чейинки насыялар боюнча алынып жаткан товар күрөөгө  алынат жана 1адамдын кепилдиги алдында берилет.
 • Насыя, сатуучунун жеке эсебине акча каражаттарды которуу жолу менен накталай эмес эсептешүү аркылуу берилет.

Зайымчыларга карата талаптар:

 • жашы – 22 жаштан 65 жашка чейин
 • туруктуу кирешенин болушу
 • ишкердик иш-аракеттеринин тажрыйбасы/жалданган жумушчулар үчүн 3 айдан кем эмес иштеген стажынын болушу.

Документтердин тизмеси:

 • зайымчынын паспортунун көчүрмөсү.
 • акыркы 12 ай үчүн кирешесинин өлчөмү тууралуу иштеген жеринен справка
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (керек болсо)

Ишкерлер үчүн кошумча документтер:

 • ЖИи күбөлүгүнүн/патенттин (андайы болсо) көчүрмөсү
 • анык алына турган кирешелерди тастыктоого жарактуу документтер (кассалык китеп боюнча жүгүртүүлөр, ички эсепке алуу боюнча жазуулар ж.у.с.)

«Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар » бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-центринен билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  34.62% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.