КИВА линиясы боюнча насыялар

2-2-start

«Бай-Түшүм» Банкы, кирешеси абдан төмөн деңгээлде жашаган айыл жерлеринин тургундарына сунуш кылат, ага мал жана өсүмдүк өстүрүүгө карата ишкердик иш-аракеттерине, бизнести баштоого, ошондой эле жоголгон бизнесин/форс-мажордук абалдардын кесепетинен жапа чеккен чарбаны жана турак үйдү калыбына келтирүүгө карата КИВА багыты боюнча жеңилдетилген насыяларды сунуштайт.

«КИВА» долбоору боюнча каржылоо:мал жана өсүмдүк өстүрүүгө карата насыялар, сооданы, тейлөө кызматтарын жана өндүрүштү өнүктүрүүгө, өз ара жардам көрсөтүү боюнча топтук насыялар.

КИВА багыты боюнча насыяларды берүү шарттары:

 • Валютасы: сом/АКШ доллары;
 • Суммасы:- жекече насыялоодо: 10 000 сомдон 150 000 сомго чейин.- топтук насыялоодо: максималдуу сумма – топко 300 000 сом (топтун бир мүчөсүнө 100 000 сомдон ашык эмес)
 • Насыялоо мөөнөтү:- жекече насыялоодо: 3 айдан 24 айга чейин- топтук насыялоодо: 3 айдан 18 айга чейин.
 • Камсыз кылуу:- кыймылсыз мулк;- күрөөгө кыймылдуу мүлктү жана эки адамдын кепилдиги менен насыя берүүгө жол берилет;- кошулган (комбинирленген) (кыймылсыз + кыймылдуу мүлк)
 • Бонусу: келишим боюнча милдеттенмелерди талаптагыдай аткарылбаган учурда, жылдык 2% дан 5%га чейин кайтаруу. Насыяны мөөнөтүнөн мурда жана/же мөөнөтүн суммардуу 5 күндөн жогору өткөрүү менен тындыруу учурунда – бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт.

Негизги документтердин тизмеси:

 • зайымчынын жана жубайынын, кепилдердин (андайы болсо) паспортторунун көчүрмөлөрү.
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • акыркы 12 ай үчүн кирешесинин өлчөмү тууралуу иштеген жеринен справка
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (андайы болсо)
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн укук түзүүчү/укугун күбөлөндүргөн документтери жана кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, күрөөгө карата справка.
 • күрөөгө бериле турган транспорттук каражаттардын техпаспорту.
 • бөлүнгөн жерге мамлекеттик акт же ижарага (талаачылыкка) карата келишим.

«Форс-мажор» насыясы

«Бай-Түшүм» Банкы аба-ырайынын катаал шарттарынан малдын төмөндөшү жана эпидемиялар, жаратылыш кырсыктары – сел, суу каптоо, кургакчылык сыяктуу, ошондой эле кордук көрсөтүү, залал келтирүү жана башкалар менен коштолгон чыр-чатактан келип чыккан күтүүсүз кырдаалдын кесепетинен жапа чеккен адамдарды каржылоону караган күтүүсүз кырдалга жеңилдик берилген насыялары менен пайдаланууну сунуштайт.

Насыя төмөнкүлөргө: малдын башын жана үрөн себүүлөрдү калыбына келтирүүгө; соода-сатыкка, коомдук тамактанууну уюштурууга, тейлөө кызматын көрсөтүүгө, жабдуулар менен техникаларды сатып алууга, ошондой эле кыймылсыз мүлктү куруу жана аны калыбына келтирүүгө берилет.

 Зайымчыга карата талаптар:

 • жакшы насыялык тарыхы бар жана жоготкон бизнесин же чарбасын калыбына келтирүү
 • максатында көп эмес каржылоого муктаж болгон, бизнеси күтүүсүз кырдаалдын кесепетинен жапа чеккен заем алуучулар.

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын валютасы: сом/АКШ доллары;
 • Насыянын суммасы:-жекече насыялоодо: 10 000 сомдон 150 000 сомго чейин- топтук насыялоодо: максималдуу сумма – топко 300 000 сом (топтун бир мүчөсүнө 100 000 сомдон ашык эмес)
 • Насыянын мөөнөтү:- жекече насыялоодо: 3 айдан 24 айга чейин- топтук насыялоодо: 3 айдан 18 айга чейин.
 • Пайыздык чен: жылына сом менен – 20,5% (натыйжалуу пайыздык чени  22,49%дан жогору), АКШ доллары менен – 17,5% (натыйжалуу пайыздык чени  18,93%дан жогору)
 • Карызды төлөө графиги: жеке же аннуитеттик
 • Бонусу: келишим боюнча милдеттенмелерди талаптагыдай аткарылбаган учурда, жылдык 5% кайтаруу. Насыяны мөөнөтүнөн мурда жана/же мөөнөтүн суммардуу 5 күндөн жогору өткөрүү менен тындыруу учурунда – бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт.
 • Камсыз кылуу: кыймылсыз мулк; күрөөгө кыймылдуу мүлктү жана эки адамдын кепилдиги менен насыя берүүгө жол берилет; кошулган (комбинирленген) (кыймылсыз + кыймылдуу мүлк)

 Керектүү документтердин тизмеси:

 • Зайымчынын жана жубайынын, кепилдердин (андайы болсо) паспортторунун көчүрмөлөрү.
 • Форс-мажордук кырдаалдардын кесепетинен мүлккө зыян келтирилген фактысын тастыктоочу, Мамлекеттик органдардын справкасы
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • бөлүнгөн жерге мамлекеттик акт же ижарага (талаачылыкка) карата келишим.
 • күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлккө документ
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн укук түзүүчү/укугун күбөлөндүргөн документтери жана кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, күрөөгө карата справка.
 • Зайымчынын 3*4 сүрөтү

«Бизнес баштоо» насыясы

Насыя мал чарбасына, өсүмдүк өстүрүүгө, коомдук тамак-аш уюштурууга, айыл жана шаар жерлеринде тейлөө кызматтарын көрсөтүүгө: авто тейлөө кызматтары, балдардын эс алуусун уюштуруу боюнча кызматтар, чач тарачтар, слесарь жана электрокызматтары, туризм, ошондой эле бизнес-иш-аракеттерин уюштуруу үчүн жабдууларды жана техникаларды сатып алууга берилет.

Зайымчыга карата талаптар:

 • 22-55 кардарлар
 • Бизнести баштоо максатына
 • Кошумча киреше туралуу документтер

Насыя берүү шарттары:

 • Насыянын валютасы: сом/АКШ доллары;
 • Насыянын суммасы:-жекече насыялоодо: 10 000 сомдон 150 000 сомго чейин- топтук насыялоодо: максималдуу сумма – топко 300 000 сом (топтун бир мүчөсүнө 100 000 сомдон ашык эмес)
 • Насыянын мөөнөтү:  жекече насыялоодо – 3 айдан 24 айга чейин, топтук насыялоодо – 3 айдан 18 айга чейин.
 • Пайыздык чен: жылынасом менен – 20,5% жогору (натыйжалуу пайыздык чени  22,49%дан жогору), АКШ доллары менен – 17,5% (натыйжалуу пайыздык чени  18,93%дан жогору)
 • Карызды төлөө графиги: жеке же аннуитеттик
 • Бонусу: келишим боюнча милдеттенмелерди талаптагыдай аткарылбаган учурда, жылдык 2% кайтаруу. Насыяны мөөнөтүнөн мурда жана/же мөөнөтүн суммардуу 5 күндөн жогору өткөрүү менен тындыруу учурунда – бонусту кайтаруу жүргүзүлбөйт.
 • Камсыз кылуу: кыймылсыз мулк; күрөөгө кыймылдуу мүлктү жана эки адамдын кепилдиги менен насыя берүүгө жол берилет; кошулган (комбинирленген) (кыймылсыз + кыймылдуу мүлк)

Керектүү документтердин тизмеси:

 • зайымчынын жана жубайынын, кепилдердин (андайы болсо) паспортторунун көчүрмөлөрү.
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • бөлүнгөн жерге мамлекеттик акт же ижарага (талаачылыкка) карата келишим.
 • күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлккө документ
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн укук түзүүчү/укугун күбөлөндүргөн документтери жана кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорту, күрөөгө карата справка.
 • зайымчынын 3*4 сүрөтү
 • Startup финансылык сабаттуулук окууну өтүү

«Жашыл насыя”-турак жай  шартын жакшыртуу үчүн

    “Жашыл насыя” («Зеленый кредит») үй-бүлөнүн турак жай шартын жакшыртууга жана жашоо сапатын жогорулатууга багытталган. Бул оңдоп-түздөө учурунда “жашыл” технологияларды колдонууну чечишкен кардарларга сунуш кылынат, ал ар кандай   жылуулук үнөмдөөчү жана экологиялык чечимдер болушу мүмкүн. Насыя энергетикалык чыгымдарды кыскартууга, таштандыларды жана айлана-чөйрөнүн булганышын блушунча азайтууга багытталган.

Программа төмөндөгүдөй каржылоону болжолдойт:

Үйлөрдөгү/квартиралардагы турак жай шартын жакшыртууну, атап айтканда:

 • Дубалдарды ички жана сырткы жагынан изоляциялоо;
 • Ичүүчү суу менен камсыз кылуучу тармактарды орнотуу/ алмаштыруу;
 • Турак жайларды ремонттоо/ реконструкциялоо;
 • Энергоэффективдүү терезелерди орнотуу;
 • Жылуулук берүүчү тармактарды орнотуу;
 • Күн энергиясы менен жылый турган суу ысыткычтарды жана батареяларды орнотуу;
 • Энергоэффективдүү казандарды  орнотуу.

Ким Программанын катышуучусу боло алат?

– үй-бүлөнүн жашоо шартын жакшыртуу үчүн чакан каржылоого муктаж болушкан, айлык маяна алып турушкан же бизнести/чарбаны  жүргүзүүдөн киреше алып турушкан аялдар;
– 3 жана андан көп балдары бар аялдар;
– жалгыз бой энелер.
Насыянын валютасы: сом/ АКШдоллары;

Насыянын суммасы:
– жекече насыялоо боюнча: минималдык сумма — 10 000 сом; максималдуу сумма – 150 000 сом.
– топтук негизде насыялоо боюнча: максималдуу сумма — топко 300 000 сом  (топтун бир мүчөсүнө 100 000 сомдон көп эмес)

Насыянын мөөнөтү:
– жекече насыялоо боюнча:  3 айдан  24 айга чейин;
– топтук негизде  насыялоодо:  3 айдан  18 айга чейин.

Камсыздоо:
жекече насыялоо боюнча:
– кыймылсыз мүлк;
– 50 000 сомго чейинки насыялар  бир адамдын кепилдиги менен берилиши мүмкүн;
– 50 000 сомдон жогору жана   150 000 сомго чейинки насыялар  эки адамдын кепилдиги астында 1 жылдык мөөнөткө берилет;
– 150 000сомго чейинки насыялар боюнча камсыздандыруу- кыймылдуу мүлк жана эки адамдын кепилдиги.

Топтук негиздеги насыялар боюнча:
– топтун мүчөлөрүнүн кепилдиги.
Бонус: келишим боюнча милдеттенмелерди так аткарган учурда: насыяны мөөнөтүнөн мурда кайтарган учурда   5% жылдык бонус каралган, же 5 күндөн көп кечиктирген учурда   (5% жылдык бонус) жүргүзүлбөйт.

Негизги документтердин  тизмеси:

 • Насыя алуучунун жана анын жубайынын, кепилдик берүүчүлөрдүн жана күрөө коюучунун жубайы экөөнүн (эгерде күрөө коюучу үчүнчү жак болсо) паспортторунун көчүрмөлөрү,
 • Насыя алуучунун үй-бүлөлүк абалы жөнүндөгү документтери (жана күрөө коюучунун, эгерде ал үчүнчү жак болсо)
 • Акыркы 12 ай аралыгындагы айлык маяна жөнүндөгү  справка (үзгүлтүксүз эмгек стажы 6 айдан кем болбоого тийиш)
 • Арыз берүүчүнүн сүрөтү 3*4 өлчөмүндө, (экинчи жолу кайрылгандар үчүн сүрөт талап кылынбайт)
 • Үй-бүлө мүчөлөрүнүн,  кепилдик берүүчүлөрдүн (зарыл болгон учурда) кирешелеринин өлчөмүн  тастыктаган документтер,
 • Күрөөгө коюла турган мүлктүн документтери (тиричилиик техникасынын техпаспорттору, счет-фактуралар ж.б.)
 • Күрөөгө коюла турган кыймылсыз мүлктүн документтери ( техпаспорт, укук берүүчү документтер, Мам. каттоо уюмдарынан тыюу салынбагандыгы жөнүндөгү справка)

Ишкерлер үчүн кошумча  документтер:

 • Жекече ишкердин катталгандыгы жөнүндөгү күбөлүктүн/патенттин көчүрмөсү
 • Киреше алып тургандыгы жөнүндөгү фактыны  түздөн-түз же кыйыр түрдө тастыктай ала туран документтер, (кассалык китепче   жана ички эсеп боюнча жазуулар) ж.б.

*Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.

“Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар» бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-центринен билсеңиз болот.