Жаркын Жашоо

Сиз көптөн бери жашоо-турмуш шартыңызды оңдоону пландаштырып келесиз, бирок ага Сиздин каражаттар жетишсиз болуп жатабы? «Жаркын жашоо» аталышында жеңилдетилген насыя атайын Сиз үчүн. Жакшы шартта жана ыңгайлуу жашоого убакыт келди! Германия өнүгүү банкынын (KfW) багыты боюнча жеңилдетилген насыялоонун атайы программасы турак-жай сатып алууга, жаңы үй курууга же үйдү оңдоого Сизге жардам берет.

Насыя берүүнүн шарттары:

 • валютасы: сом
 • географиясы: Ош жана Бишкек шаарларынан тышкары, баардык аймактарда
 • пайыздык чени: сом менен жылдык 19%
 • комиссиясы: насыянын суммасынан 1%
 • суммасы: 50 000 ден 900 000 сомго чейин
 • биринчи мүчөлүк акча: 20% дан 30% чейин (менчик мүчөлүк акча катары акча каражаттар гана эмес, жер тилкесинин наркы, курулуш материалдары жана жумушчу күчү да чыга алат).
 • насыялоо мөөнөтү: 1 жылдан 10 жылга чейин
 • камсыз кылуу: кыймылдуу мүлк жана кепилдик, кыймылсыз мүлк

Зайымчыга карата талаптар:

 • жашы – 18-65  жаштан эрте эмес. Насыя бериле турган зайымчынын максималдуу жашы, насыяны акыркы тындыруу мөөнөтү анын пенсиялык жашына жетүүгө чейин 1 жылдан кем эмес болуп аныкталышы керек.

Негизги документтердин тизмеси:

 • Копия паспорта заемщика, супруги с пропиской (залогодателя и супруги, если залогодатель – третье лицо);
 • Документы о семейном положении заемщика (и залогодателя, если третье лицо);
 • Патент либо свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
 • Копии документов подтверждающих ведение бизнеса;
 • Поручительство собственников бизнеса (не менее 51%) (для клиентов МСБ);
 • Другие документы, подтверждающие опыт работы (согласно требованиям Руководства по розничному кредитованию и Кредитному руководству МСБ);
 • Справка о заработной плате (при наличии) за последние 12 месяцев (непрерывный стаж не менее 6 месяцев);
 • Другие документы, подтверждающие размеры доходов семьи (если имеются);
 • Документы на передаваемое в залог недвижимое имущество (техпаспорт, правоустанавливающий документ, справка об отсутствии запрета);
 • Документы на передаваемое в залог движимого имущество (при наличии), опись движимого имущества и ТМЗ, передаваемые в залог;

*натыйжалуу пайыздык чени:   20,74% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды. Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.