Топтук насыялар

1-2-10

«Бай-Түшүм жана Партнерлор» Банкы кардарлардын керектөөлөрүн эске алуу менен топтун жоопкерчилигинин алдында насыялык багыттарды каалаган максаттарга, анын ичинде: сооданы, өндүрүштү жана тейлөө кызматтар чөйрөсүн, мал жана талаачылыкты өнүктүрүү, ошондой эле салтанаттуу тойлорду өткөрүүнү, оңдоо жана тиричилик техникаларын жана эмеректерди сатып алууларды каржылоону сунуш кылат.

 Насыялардын түрлөрү:

 • Өз ара жардам берүү боюнча насыялык тобу – Агронасыялар: мал чарбасына, өсүмдүк өстүрүүгө
 • Өз ара жардам берүү боюнча насыялык тобу – Сооданы, өндүрүштү жана тейлөө кызматтар чөйрөсүн өнүктүрүүгө карата насыялар: сооданын бардык түрлөрүнө, жалпы коомдук тамак-ашка, кызматтарга, өндүрүшкө, авто, техника же жабдууларды сатып алууга жана бизнестин башка максаттарына.
 • Топтук керектөө насыялары: тиричилик техникаларын жана эмеректерди сатып алууга, кийим-кече сатып алууга, окуу үчүн төлөөгө, салтанаттуу тойлорду өткөрүүгө, үйдү оңдоого жана башка ушуларга окшогон максаттарга, ошондой эле өсүмдүк өстүрүүгө, ишкердик иш-аракеттер максатында эмес мал сатып алууга.

Топтук насыяларды берүү шарттары:

 • Валютасы: сом, АКШ доллар
 • Пайыздык чени*: сом менен – 35,74% жогору, АКШ доллары менен – 32% жогору
 • Суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин
 • Насыялоо мөөнөтү: 3 айдан 18 айга чейин
 • Камсыз кылуу:  кыймылдуу мүлк
 • Насыялар үй-бүлөнүн мүчөлөрүнө жана бирге жашаган/бизнести бирге жүргүзгөн туугандарына насыялар каралган эмес.

Зайымчыларга карата талаптар:

 • Жактар/жеке ишкерлер тобу 3 төн 7 кишиге чейин.
 • Жашы – 18 жаштан 65 жашка чейин
 • Документалдуу тастыкталган, ишинин 3 айдан кем эмес стажынын болушу.
 • Бизнес жүргүзүү үчүн шарттардын болушу.

Негизги документтердин тизмеси:

 • зайымчынын жана жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү, каттоолору менен
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • акыркы 12 ай үчүн кирешесинин өлчөмү тууралуу иштеген жеринен справка
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (андайы болсо)

Ишкерлер үчүн кошумча документтер:

 • жеке ишкердин каттоосу тууралуу күбөлүктүн/патенттин көчүрмөсү
 • анык алына турган кирешелерди тастыктоого жарактуу документтер (кассалык китеп боюнча жүгүртүүлөр, ички эсепке алуу боюнча жазуулар ж.у.с.)

«Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар» бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-центринен билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  41,61% жогору, АКШ доллар менен 37,72% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык төлөө тартибин сунуштайт.