Бизнес насыя

1-2-5

Эгерде Сиз, өзүңүздүн бизнести же өндүрүштү кеңейтүүнү, товар айлантууну көбөйтүүнү же жаңы жабдыктарды сатып алууну пландаштырсаңыз, биз Сизге соода, тейлөө тармактарын, анын ичинде коомдук тамак-аш точкаларын ачууну, ар кандай товарларды өндүрүүнү, айыл чарбалык продукцияларды иштетүүнү, туристтик тейлөө кызматтарын көрсөтүүнү жана башкаларды каржылоону көрсөтө турган насыяны алууну сунуш кылабыз.

Насыя берүү шарттары:

 • Валютасы: сом/АКШ доллары
 • Суммасы: 10 000 сомдон – 300 000 сомго чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен – 29% жогору, АКШ доллары менен – 24,5% жогору
 • Насыялоонун мөөнөтү: 3 айдан 2 жылга чейин
 • 1 жылдык мөөнөткө 150 000 сом суммасында 2 адамдын кепилдиги менен насыя берүү мүмкүн
 • Камсыз кылуу:- кыймылсыз мүлк;- 150 000 миңге чейинки насыялар боюнча, кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу менен жана кепилдиктерди (эки киши) берүү менен насыя берүүгө жол берилет;- кошулган (комбинирленген) (кыймылдуу + кыймылсыз мүлк)

Зайымчыга карата талаптар:

 • юридикалык жакты түзүү менен же түзбөстөн ишмердик иш-аракеттердин болушу
 • 3 айдан/6 айдан кем эмес убакыт каржылоо тармагында иштеген тажрыйбасынын болушу

Негизги документтердин тизмеси:

 • зайымчынын жана жубайынын, кепилдердин (кепили бар болсо) жана күрөө коюучу – үчүнчү жак болсо, күрөө коюучу менен анын жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү,
 • зайымчынын (күрөө коюучунун, андайы болсо) үй-бүлөсүнүн абалы тууралуу документтери
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • жерге карата документтери (жерге карата күбөлүгү/мам.актысы же ижара келишими)
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери жана кыймылсыз мүлктүн техпаспорту
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (бар болсо)
 • патенти же жеке ишкердин каттоосу тууралуу күбөлүгү
 • каржылоо тармагында иштеген 3/6 айлык иштеген тажрыйбасын тастыктоочу башка документтери
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери (техпаспорту, укук түзүүчү документтери, тыюу салуунун жоктугу тууралуу Мамлекеттик каттоодон справкасы)
 • күрөөгө бериле турган транспорт каражаттарынын техпаспорту.

«Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар » бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-центринен билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  33,11% жогору, АКШ доллар менен 27,39% жогору

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык төлөө тартибин сунуштайт.