Агронасыялар

1-2-agro

«Бай-Тушум жана Партнерлор» Банкы, мал өндүрүү жана өсүмдүктөрдү өстүрүүгө байланышкан бизнести өнүктүрүү үчүн агронасыялар менен пайдаланууну Сизге сунуш кылат. Насыя, сүт жана сүт продукцияларын, ири жана майда мүйүздүү малды семиртүү жана төлдөтүү, урук жана тамак-аш уруктарын өндүрүү, техникалык өсүмдүктөрдү, жашылчаларды ж.у.с.өстүрүү өндүрүшүн каржылоону камтыйт.

Агронасыяларды берүү  шарттары:

 • Насыя валютасы: сом/АКШ доллары
 • Насыянын суммасы: 10 000 сомдон 300 000 сомго чейин
 • Пайыздык чени*: сом менен – 29%
 • Насыялоонун мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Камсыз кылуу: 150 000 сомго чейинки суммадагы кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу менен жана 150 000 сомдон жогору кепилдиктер, насыяны камсыз кылуу катары кыймылсыз мүлк коюлат.
 • 1 жылдык мөөнөткө 150 000 сом суммада 2 адамдын кепилдиги менен насыя берилиши мүмкүн
 • Тындыруу графиги: аннуитеттик, жекече

Зайымчыга карата талаптар:

 • каржылоо тармагында иштеген тажрыйбасынын болушу
 • мал кармоо үчүн жеринин жана/же шарттардын болушу
 • тындыруунун кошумча булактарынын болушу

Негизги документтердин тизмеси:

 • зайымчынын жана жубайынын паспортторунун көчүрмөлөрү, каттоолору менен
 • никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • жерге карата документтери (жерге карата күбөлүгү/мам.актысы же ижара келишими)
 • күрөөгө бериле турган кыймылсыз мүлктүн документтери жана кыймылсыз мүлктүн техпаспорту
 • үй-бүлөнүн кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу башка документтери (бар болсо)

“Бай-Түшүм” Банкынын жакынкы кеңсесинин дарегин жана байланыш телефондорун Сиздер «Байланыштар » бөлүгүнөн таба аласыздар же (312) 905 805 телефону боюнча Банктын Call-центринен билсеңиз болот.

* натыйжалуу пайыздык чени:  сом менен  33,11%

**Пайыздык чени жана төлөө тартиби суралган насыянын өлчөмүнөн, мөөнөтүнөн, төлөө жөндөмдүүлүгүнөн, каралган күрөөдөн көз каранды.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.