«Эксклюзив» аманаты

1-3-exclusive

Келечекте ири сатып алуулар үчүн акча сактоо жана топтоонун ыңгайлуу жолу. Аманаттын ийкемдүү шарттарында, пайыздар түрүндө алына турган кирешени жоготуусуз, акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алууга боло турган мүмкүнчүлүк каралган.

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 5000 KGS; 100 USD
  • Толуктоонун/алуунун минималдуу суммасы: 1000 KGS; 50 USD
  • Толуктоонун максималдуу суммасы: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 60 күн калганга чейинкиден башка, чектөөсүз;
  • Төмөндөгүс калдык: 5000 KGS; 100 USD
  • Акча каражаттардын кандайдыр бир бөлүгүн алуу мүмкүндүгү: аманаттын мөөнөтү аяктаганга 60 күн калганга чейинкиден башка, төмөндөгүс калдыкты чыгаргандан кийин, аманаттын суммасынан 50%;
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)
  • Пайыздар мөөнөтү аяктаганда төлөнөт
Валютасы 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай жана андан көп
KGS 6% 7% 9% 10.5%
 USD  0.5% 1%  1% 1.5%

3 000 000 (миллион) сом аманаттар боюнча пайыздарды  Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Эффективная процентная ставка рассчитывается индивидуально по каждому депозиту и зависит от первоначального взноса, срока хранения депозита, от суммы дополнительных взносов и частичного снятия в течении срока хранения депозита.
Эффективная ставка по депозитам составляет от 0,5%-10,24% годовых.