«Сиздин капитал» аманаты

1-3-capital

«Сиздин капитал» аманаты, эсептелген пайыздарды ай сайын капитализациялоо менен башка аманаттардан пайдалуу айырмаланып турат, бул максималдуу киреше алууга мүмкүндүк берет. Аманат боюнча пайыздар ай сайын эсептелет жана алар аманаттын негизги суммасына кошулат, натыйжада, жыйынтык кирешени көбөйтөт.

Мөөнөтү жана жылдык пайыздык чени:

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS

4%

7%

8%

10%

11%

12,5%

USD

0,5%

1%

1.5%

2%

2.5%

2.5%

RUB

1.5%

2.5%

3,5%

EUR

1.5%

2%

2.5%

Аманаттын шарттары:

  • Аманаттын минималдуу суммасы: 1000 KGS; 1000 RUB; 50 USD; 50 EUR;
  • Толуктоонун/алуунун минималдуу суммасы: каралган эмес
  • Пайыздар мөөнөтү аяктаганда төлөнөт
  • Мөөнөтүнөн мурда келишимди бузуу учурунда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү аманаттын пайыздык чени боюнча төлөнөт.
  • Автоматтык түрдө узартуу (пролонгация)

3 000 000 (үч миллион) сом аманаттар боюнча пайыздарды  Банк жекече аныкташ мүмкүн.

Эффективная процентная ставка рассчитывается индивидуально по каждому депозиту и зависит от первоначального взноса, срока хранения депозита, от суммы дополнительных взносов в течении срока хранения депозита.
Эффективная ставка по депозитам составляет от 0,5%-14,98% годовых.